Learn to create stellar online shopping experiences

Commerce in the digital age is more than transactions, products and catalogs. Selling online means telling stories, evoking emotion and establishing trust. No one owes you their business, you have to earn it with every interaction. Leading brands have visibility into what content should be created, what experiments to run and what will lead to better conversions. See how our tools help digital teams deliver individualized experiences to every customer. 

What is an ecommerce platform?

 

Det å skape tillit hos kunden bør være første prioritet.

Når du driver en nettbutikk må du inngå i en relasjon med kunden allerede fra start. Det betyr at du må forstå og motiveres av hvilke interesser og behov dine kunder har og ikke ta beslutninger basert på antagelser. Ved å samle data får du innsikt og kunnskap om hver unike kunde. Verktøyene våre er basert AI og maskinlæring som forstår adferden til hver unike bruker. Dette gir deg gode muligheter til å skape personaliserteopplevelser som gir den ideelle blandingen av vitenskap og kreativitet.Optimizely Commerce Cloud gjør det mulig for deg å skape relevante og personlige digitale opplevelser hvor integrerte funksjoner for innholdsadministrasjon, personalisering og eksperimentering gjør at du kan ha fokus på å ikke bare ha en nettbutikk, men drive nettbutikk.