Reports Reports

Experimentation for Nonprofits & Government

Discover how experimentation helps companies craft compelling digital experiences

Get Your Copy

Du må oppgi kontaktinformasjonen din for å få tilgang til dette innholdet. Dette betyr at vi av og til inviterer deg til Optimizely-arrangementer og webinarer og sender deg bransjeinnsikt og produktnyheter.

Optimizely lagrer og behandler dine personlige data slik vi har beskrevet det i vår Personvernerklæring. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

For nonprofits and government organizations, every touchpoint is a chance to strengthen their relationship with users and win their loyal support. 

Learn how experimentation allows nonprofits and government organizations to craft digital experiences that resonate with their users and result in better user engagement. 

Read this ebook to explore how experimentation is fundamental to the success of nonprofits and government organizations. 

This ebook includes: 

  • An introduction to experimentation  
  • Customer stories from nonprofits and government organizations that increased their fundraising asks with experimentation 
  • Key results from nonprofits and government organizations that increased their average donation sizes with experimentation 
  • A brief explanation of Optimizely’s digital experience platform (DXP)