Folkehelseinstituttet

Digital krisehåndtering – Covid-19 og Folkehelseinstituttet

Høydepunkter fra løsningen

  • 64 mill. sidevisninger

  • 7000% økning i månedlige sidevisninger 

  • Migrerte på 48 timer 

Norges viktigste informasjonskilder

Som statlig forvaltningsorgan er Folkehelseinstituttet underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å kommunisere kunnskap som bidrar til god folkehelse. Som nasjonal kompetanseinstitusjon med ansvar for utbruddsetterforskning, smittesporing og rådgivning for hele befolkningen, en rekke yrkesgrupper, kommuner, samt regjeringen, er omfattende og løpende informasjon på nett avgjørende og kritisk.

Da Covid19 brøt ut ble Folkehelseinstituttets nettsider med ett en av Norges aller viktigste informasjonskilder. Store mengder innhold måtte på plass og enorme mengder trafikk måtte håndteres.

Etter hvert som krisen utviklet seg og trafikken på Folkehelseinstituttets plattformer begynte å øke ble serverne overbelastet og FHI så behovet for å sikre en pålitelig informasjonsstrøm. I løpet av 48 hektiske timer i slutten av mars ble hele organisasjonens løsning migrert over på Optimizelys skytjeneste, Optimizely Content Cloud. Plattformen kom på plass samtidig som det nasjonale innrykket kom for fullt – og svært mange har oppsøkt og vært avhengige av å finne smittevernråd på nettet.

Langsiktige fordeler

Å ha alt digitalt innhold på én plattform trygt forvaltet i et enkelt og sømløst skalerbart system - det Optimizely gjerne kaller sin kundesentriske digitale opplevelsesplattform - gir FHI mange stordriftsfordeler.

Løsningen har flere funksjoner det ellers er ressurskrevende å holde seg faglig ajour på. Plattformen leveres som en tjeneste hvor funksjoner som programvare, søk, overvåking, sikkerhet, skalering og drift leveres av eksperter. Dette frigjør også ressurser innad i organisasjonen, slik at nettredaktører eller markedsansvarlige får mer tid til å lage godt innhold, optimalisere kundereiser og yte service, mens Optimizely hele tiden tar seg av det som er under panseret.

Nøkkeltall

  • 200 000 sidevisninger pr mnd pre- Covid 19
  • 14 millioner sidevisninger i april 2020
  • 64 millioner sidevisninger per august 2020
  • 7000 % økning i månedlige sidevisninger

Fakta

  • Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ansvarlig for folkeopplysning innenfor helse og smittevern
  • Sikret infostrøm ved Covid 19-utbrudd 2020 ved hjelp av Optimizely Content Cloud 

Bransje

Education

Produkter

Besøk

In collaboration with

Inmeta Consulting

Norway

 Inmeta kjennetegnes som faglige eksperter og hyggelige folk med stor forkjærlighet for digitale løsninger. Vi kan kanskje beskrives som en gjeng med sosiale IT-nerder, som liker å snakke både humor og fag. Vi synes selv vi har utfordrende og meningsfylte oppdrag, med fokus på faglig og personlig utvikling. Inmeta er en del av Crayon Group, vi er over 200 ansatte og har kontorer i Oslo, Hamar og Trondheim 

Partner page