Folkehelseinstituttet

Digital krisehåndtering – Covid-19 og Folkehelseinstituttet

7000 prosent økning

i månedlige sidevisninger

14 millioner sidevisninger

i april måned 2020

200 000 sidevisninger

per måned pre- Covid 19

Folkehelseinstituttet benyttet Optimizely Content Cloud for å sikre at kritisk informasjon nådde befolkningen under Covid19

Som statlig forvaltningsorgan er Folkehelseinstituttet underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å kommunisere kunnskap som bidrar til god folkehelse. Som nasjonal kompetanseinstitusjon med ansvar for utbruddsetterforskning, smittesporing og rådgivning for hele befolkningen, en rekke yrkesgrupper, kommuner, samt regjeringen, er omfattende og løpende informasjon på nett avgjørende og kritisk.

Da Covid19 brøt ut ble Folkehelseinstituttets nettsider med ett en av Norges aller viktigste informasjonskilder. Store mengder innhold måtte på plass og enorme mengder trafikk måtte håndteres.

Migrering på 48 timer

Etter hvert som krisen utviklet seg og trafikken på Folkehelseinstituttets plattformer begynte å øke ble serverne overbelastet og FHI så behovet for å sikre en pålitelig informasjonsstrøm. I løpet av 48 hektiske timer i slutten av mars ble hele organisasjonens løsning migrert over på Optimizelys skytjeneste, Optimizely Content Cloud. Plattformen kom på plass samtidig som det nasjonale innrykket kom for fullt – og svært mange har oppsøkt og vært avhengige av å finne smittevernråd på nettet.

Langsiktige fordeler

Å ha alt digitalt innhold på én plattform trygt forvaltet i et enkelt og sømløst skalerbart system - det Optimizely gjerne kaller sin kundesentriske digitale opplevelsesplattform - gir FHI mange stordriftsfordeler.

Løsningen har flere funksjoner det ellers er ressurskrevende å holde seg faglig ajour på. Plattformen leveres som en tjeneste hvor funksjoner som programvare, søk, overvåking, sikkerhet, skalering og drift leveres av eksperter. Dette frigjør også ressurser innad i organisasjonen, slik at nettredaktører eller markedsansvarlige får mer tid til å lage godt innhold, optimalisere kundereiser og yte service, mens Optimizely hele tiden tar seg av det som er under panseret.

Nøkkeltall

  • 200 000 sidevisninger pr mnd pre- Covid 19
  • 14 millioner sidevisninger i april 2020
  • 64 millioner sidevisninger per august 2020
  • 7000 % økning i månedlige sidevisninger

Fakta

  • Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ansvarlig for folkeopplysning innenfor helse og smittevern
  • Sikret infostrøm ved Covid 19-utbrudd 2020 ved hjelp av Optimizely Content Cloud 
Fakta om prosjektet
Folkehelseinstituttet benytter Content Cloud

Se resultatet på www.fhi.no