Jotun

Sterkt forbedret og brukervennlig redaktøropplevelse med Optimizely DXP, og en unik kombinasjon der innhold og produkter kan kobles tett.

Høydepunkter fra løsningen

  • Migrering av 60 000 sider

  • Kompleks multi-site i mange språkversjoner 

  • Commerce for produktinformasjon

Malingsgigant valgte Optimizely DXP

Jotun A/S er et globalt industrikonsern med hovedkontor i Norge og Sandefjord. Gjennom snart hundre år har Jotun beskyttet eiendom – fra ikoniske bygninger til vakre hjem. Som en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker kombinerer Jotun høy kvalitet med kreativitet og innovasjon. Med over 38 produksjonsanlegg, 10 000 ansatte og tilstedeværelse i over 100 land er Jotun et ledende selskap innen sin kategori.

Digital transformasjon

Å være et globalt konsern av Jotuns størrelse innebærer et stort antall nettsider, mange språk rettet mot mange forskjellige målgrupper. Jotun utvikler kontinuerlig digitale løsninger og driver frem digitale innovasjoner. Målet er å skape stadig bedre opplevelser med økende grad av verdi for kundene samt gjøre det enklere å både selge og kjøpe Jotuns produkter og tjenester. Hovedfokuset til Jotun har alltid handlet om kundene og brukerne, og for å kunne gi hver unike bruker den mest relevante digitale opplevelsen er det en forutsetning at interne verktøy og riktig plattform er på plass.

blobid10.jpg

Løsning

Med en bred kravspesifikasjon og definerte mål, avdekket Jotun et behov for å migrere til en allsidig, sømløs og fremtidsrettet løsning for sine digitale implementasjoner. Etter en grundig gjennomgang av markedet, sammenligning av aktuelle plattformer og proof-of-concept med flere aktører, identifiserte Jotun Optimizely som den beste plattformen til å møte og tilfredsstille nåværende og fremtidige behov. 


Nettsidene var tidligere bygget på plattformen Tridion/SDL Web. Plattform ble av brukerne oppfattet som kompleks, lite intuitiv og med et teknisk oppsett som ikke tilfredsstilte dagens krav. At valget av ny digital plattform falt på Optimizely DXP var basert på fleksibiliteten plattformen har, en fleksibilitet som lar Jotun realisere sine digitale ambisjoner og utvikle løsninger som skaper gode og verdifulle kundeopplevelser.


I tillegg til en sterkt forbedret og brukervennlig redaktøropplevelse, har Optimizely DXP en unik kombinasjon der innhold og produkter kan kobles tett på en dynamisk måte. Dette legger grunnlaget for Jotuns fremtidige utvikling av digitale tjenester der plattformen kan håndtere flere nettsteder av forskjellig art, oversatt og vedlikeholdt på mange språk med integrasjoner mot ulike tjenester. På den måten kan Jotun oppnå stordriftsfordeler, enklere vedlikehold og en redaktøropplevelse som er lik på tvers av implementasjoner. Gjennom at Optimizely DXP leveres som en tjeneste hvor drift, vedlikehold, sikkerhet, overvåkning og automatisk skalering inngår frigir dette tid og ressurser hos Jotun, som nå i større grad kan jobbe med andre oppgaver, fokusere på å forbedre brukeropplevelse og skape verdi for brukere av deres nettsider.

Bransje

Manufacturing and distribution

Produkter

Besøk

Overgangen fra gammelt til nytt

Det ble tidlig i prosjektet etablert mål om at prosessene og migreringen fra gammel til ny plattform skulle gi verdi for Jotun og Jotuns brukere, uavhengig av landegrenser. Med en global aktør som Jotun, var språkfunksjonene, nærmere bestemt muligheten til å skape lokale og regionale versjoner, både språk- og innholdsmessig, et av de viktigste aspektene ved migreringen til ny plattform som måtte på plass først. Det skulle være mulig å oversette enkelt fra en site til andre, det skulle produseres tilpassede budskap til ulike markeder og land og løsningen måtte støtte flere typer visning av innhold basert på språk og land – for eksempel tilpasning for at det leses fra høyre mot venstre på arabisk er helt grunnleggende på arabiskspråklige sider

Når det kom til migrering av innhold ble det tidlig identifisert at innholdsarkitektur og hvordan sider ble bygget, var veldig forskjellig mellom den gamle og den nye plattformen. I SDL Tridion bygges innhold av mange frittstående komponenter som over tid skaper økt kompleksitet, mens i Optimizely er det sentrale sider og blokker basert på forhåndsdefinerte maler. Optimizely DXP er en perfekt match i forhold til komplekse sider da det lar ikke-tekniske personer enkelt lage og administrere innhold hvor fokus er målgruppe og verdi, ikke teknisk sjargong og koding, eller et uforståelig brukergrensesnitt.

JOTUN_Summer-Sun_JazzWhite-Chi_2323_V6.jpg

Fleksibilitet for fremtiden

Jotun bruker i tillegg til Content Cloud i Optimizely DXP også Commerce Cloud for produktinformasjon. Gjennom unike koblinger mellom innhold og produkter i Optimizely fremstår dette for redaktører som det samme. Samme grensesnitt gjør det mulig å ha andre strukturer og innholdstyper som er bedre egnet til produktinformasjon med tilhørende dokumenter og faktaark. Etter overgangen til Optimizely og med Commerce Cloud i bunn har Jotun mulighet til også å kunne tilby kjøp direkte i løsningen, tilby standardisert produktinformasjon inn i en innkjøpsportal, eller inn i ulike markedsplasser.  

I flere av landene hvor Jotun befinner seg, er “gjør-det-selv” mindre vanlig. Prosessen for denne målgruppen er at man finner fargen(e) man ønsker og overlater resten av jobben til en maler. Farge- og produktvalg og kjøpsprosess er ulik fra land til land. Derfor er lokalt og regionalt tilpasset innhold, som skaper relevans for hver enkelt besøkende en viktig del av arbeidet med digital kommunikasjon og nettsidene i Jotun.

Jotun har flyttet 91 varianter av nettpublikasjoner og 60 000 sider fra Tridion/SDL Web til Optimizely og har fått en fremtidsrettet, fleksibel og effektiv digital plattform til å fortsette sin digitale transformasjon. Optimizely er stolt over at en av Norges ledende virksomheter med betydelig global tilstedeværelse har valgt Optimizely DXP for sin digitale fremtid.

 

JOTUN_Caravan_2459_V6.jpg