Events Events

Partner Kick-off 2023

Velkommen til en ettermiddag med faglig oppdatering, partner awards og mat og mingle. Vi legger opp til innhold som passer både tekniske og merkantile hos våre partnere.

Påmelding

Vi får blant annet besøk av Jessica Daneman, Chief Worldwide Partner Ecosystem Partner Sales, som skal prate om viktigheten av partnere for Optimizely og hva vi kan gjøre sammen i 2023. 

Vi skal også presentere våre GTM'er i Norge hvor innhold, kundedata, verdi, sikkerhet og ytelse står som sentrale tema. Vi deler også ut priser til partnere som har utmerket seg og håper på mingling og hyggelig samvær under og etter seansen. 

Det vil være tema både for tekniske og merkantile med en egen breakout for utviklere.

Praktisk informasjon

Dato: Onsdag 25. januar 2023
Tid: 15.00 - 18.00 (med mingling etterpå)
Sted: Mesh, Møllergata 6, Youngstorget, 

Arrangementet er gratis og vil ikke streames.