WCAG 2.1 blir et krav - hva betyr dette for din virksomhet?

Optimizely og Epinova hadde den store glede av å invitere til et fysisk seminar den torsdag den 10. mars. Vi hadde med oss Digitaliseringsdirektorat og Statens Vegvesen til å snakke om universell utforming og tilgjengelighet! Var du ikke der kan du nå se opptak av seminaret!

Seminaret var ment for deg som jobber med innhold, design og/eller brukeropplevelse på web og apper i offentlige og private virksomheter.

Bakgrunn

18% (tilsvarende 636 000 personer) av den norske befolkningen mellom 15 og 66 år har nedsatt funksjonsevne (tall fra SSB). Med økende grad av digitalisering og at mange tjenester nå forventes å kunne gjøres digitalt setter det krav til løsningene som utvikles om å kunne være tilgjengelig for ALLE!

WCAG, Web Content Accessibility Guidelines (eller retningslinjer for tilgjengelig webinnhold på norsk) er den internasjonale standarden for universell utforming av nettsider og apper. 1. februar 2023 blir WCAG 2.1 standarden en del av norsk lov og dermed et krav for alle offentlige nettsteder.

Selv om det i loven kun spesifiserer offentlige nettsteder, er tilgjengelighet noe alle virksomheter, også private bør ha et forhold til. Det å etterleve kravene til WCAG gjør at du inkluderer en stor brukergruppe (som garantert også er i målgruppen) og gjør at de kan benytte tjenestene du har. Som en verdifull effekt av å følge kravene vil du også score bedre mht SEO.

Program

09.00: 
Intro og kort presentasjon av Optimizely og Funka sitt EU-prosjekt for å lage maler med tilgjengelighet som standard.

Presenteres av Optimizely

09.10:
Sigbjørn, jurist i uutilsynet presenterer kort lovverket, og oppdatering av lovverket som offentlig sektor må følge fra 1.2.2023. Hva innebærer endringene for din virksomhet?

Presenteres av uutilsynet.

09.40:
Statens Vegvesen presenterer sitt arbeid med universell utforming i en stor organisasjon der både interne og eksterne ressurser jobber sammen for bedre kvalitet.

Presenteres av Statens Vegvesen og Epinova

10.15:
Slutt

Talere

Digitaliseringsdirektorat

Sigbjørn Råsberg er jurist i Tilsynet for universell utforming av ikt. Der arbeider han hovedsakelig med nytt regelverk og standardisering. Sigbjørn leder blant annet oversettelsen av WCAG 2.1 og EN 301 549 til norsk, og arbeider til daglig tett på innføringen av EUs Webdirektiv (WAD) og Tilgjengelegheitsdirektiv (EAA) i norsk rett.

Statens Vegvesen

Thomas Mork Nordsven har en bachelor i webutvikling og master i interaksjonsdesign fra NTNU i Gjøvik. Thomas gikk rett fra studier til Statens vegvesen og har jobbet fire år i seksjon for Brukeropplevelse. Seksjon for Brukeropplevelse har ansvar for intranettet, vegvesen.no og brukeropplevelsen på selvbetjeningsløsningene på Din side. 

I løpet av de fire siste årene har Thomas jobbet for at universell utforming skal bli en integrert og selvfølgelig del i utvikling av nettsider i Statens vegvesen. Han har i dag ansvaret for det nye designsystemet som ble etablert i overgangen fra Enonic til Optimizely.

Epinova

Aud Marie Hauge er frontendutvikler med spisskompetanse på universell utforming og fagleder i Epinova. De siste to årene har hun jobbet som konsulent i SVV som rådgiver på universell utforming og tech lead på frontend.