Att anpassa organisation, processer och teknologi för modern marknadsföring

Få tillgång nu

Loading form ...
Form could not be loaded. Please disable ad blockers that might be active

Trots nyrekrytering, omorganisationer och investeringar i marknadsteknologi brottas många företag med omställningen för att möta nya köpbeteenden inom B2B. B2B Change är eventet där du får lyssna till fyra kvinnliga förändringsledares berättelser om deras företags respektive transformationsresa i en traditionell, och till stora delar mansdominerad, tillvaro.