25 september, 2020

8 tips för att skicka välkomstmail i toppklass

Välkomstmail kan vara ett av de mest gyllene tillfällena i mailkanalen för att enkelt föra potentiella kunder närmare din produkt eller tjänst. Trots det så är det fortfarande bara ett relativt litet antal företag som använder denna typ av välkomstkampanjer. Här ger en tjänsteleverantör av e-postmarknadsföring och omnikanaler åtta tips för hur du skapar en framgångsrik kampanj för välkomstmail.
a person holding a phone

De första veckorna efter prenumerationen på nyhetsbrevet är idealiska för att presentera ditt varumärke och starta en dialog med dina potentiella kunder. Välkomstserien kan enkelt skapas vid ett tillfälle med en programvara för att skicka mail. Efter det skickas de enskilda kampanjmailen regelbundet enligt fördefinierade inställningar. Vi rekommenderar att du genomför välkomstserien i flera steg över en period på upp till 30 dagar. Efteråt ska kontakten med prenumeranterna övergå till regelbundet schemalagd kommunikation.

1. Timing

Välkomstmail ska skickas omgående och på ett automatiserat sätt - omedelbart efter prenumerationsbekräftelsen på nyhetsbrevet. Om du vill ha en mer personlig kommunikationsstil så kan det första välkomstmailet vara lite fördröjt för att förmedla intrycket av ett personligt svar - i motsats till ett automatiskt mail. En förskjuten leverans är också motiverad om du inte vill skicka tre mail inom en kort tidsram (bekräfta registrering, bekräftad registrering, välkommen).

2. Design

Välkomstmailen ska ge dina nya prenumeranter en uppfattning om dina framtida nyhetsbrevs utseende och känsla. Garantera enkel igenkänning med ett tilltalande och begripligt avsändarnamn. Se till att använda den avsändaradress som du tänker använda vid den kommande regelbundna kommunikationen. Det är väldigt viktigt att det övre området av välkomstmailet har en attraktiv design eftersom det skapar ett minnesvärt varumärkesbygge. För att det ska vara enkelt att känna igen så är det även viktigt att mailet har en rubrik med en tydligt placerad logotyp, logisk/återkommande struktur samt enhetligt färgschema.

3. Ämne

Det har visat sig vara effektivt att använda aktiva ord i början av ämnesraden i välkomstmail, till exempel "Välkommen" eller "Tack". De ger ett omedelbart vänligt intryck och hjälper till att skapa intresse.

4. Visning

Välkomstmail ska helst visas på samma (och rätt) sätt av alla internetleverantörer och mailprogram samt i alla slutanvändarenheter. En professionell mailprogramvara ger dig många möjligheter att testa detta. Vill du ha ett ännu mer detaljerat visningstest så rekommenderar jag att du använder Litmus or Return Path.

5. Förväntningar

Bestäm redan från första början vilket innehåll som ska bli tillgängligt i framtiden och vilken frekvens som mailen ska ha. Om dina prenumeranter räknar med att få exklusiva erbjudanden så bör du kommunicera dessa tydligt i förväg. Ditt välkomstmail ska alltid fungera för att bekräfta prenumerantens beslut att registrera sig för nyhetsbrevet samt dennes positiva inställning till företaget och dess produkter. En möjlighet att när som helst avprenumerera är dock nödvändigt i detta skede. Informera även om att all data hanteras säkert och används på ett ansvarsfullt sätt.

6. Mervärde

Imponera på dina nya kontakter genom att ge dem användbar information och bra erbjudanden. Vi rekommenderar att du börjar direkt med kuponger, topp-/bästsäljarlistor, hantering av profilalternativ via inställningar samt länkar till sociala nätverk. Andra saker som kan vara intressanta är information om kundtjänst och support, kundprogram, beställningsalternativ och leveransvillkor. Det är också bra att ha instruktionsvideor och webbplatskartor som visar hur man navigerar på webbplatsen.

7. Tydlighet

Ju tydligare desto bättre. Dina mottagare ska kunna svara på frågan om "Vad ska jag göra?" omedelbart efter att ha öppnat det första välkomstmailet. Detta följs av frågan om "Vad händer nu?" som besvaras genom en rad specifika uppmaningar till handling. Nästa fråga som ställs är oftast "Vilken nytta har jag av det?" som måste besvaras genom direkt kommunikation av fördelar. Svaren ska formuleras noggrant och vara relevanta för dina erbjudanden och tjänster. I de fall där det finns många ämnen så är en flerstegsserie av mail med lagom mängd information att föredra framför ett enda välkomstmail med en stor mängd text som innehåller allt.

8. Test

Inte ens när det gäller välkomstmail så går det att undvika att regelbundet testa kampanjen. Ändringar ska alltid först testas på mindre mottagargrupper. Kom ihåg denna tumregel: Det som fungerade idag behöver, under vissa omständigheter, inte betyda att det fungerar om sex till nio månader. För att hjälpa dig att hamna rätt kan en avancerad programvara för att skicka mail hjälpa till med alternativ för test och analys.