Reports Reports

Experimentation for Nonprofits & Government

Discover how experimentation helps companies craft compelling digital experiences

Get Your Copy

Du behöver ange dina kontaktuppgifter för att ta del av detta innehåll. Det innebär att vi då och då bjuder in dig till Optimizely-evenemang och webinar samt skickar dig bransch- och produktnyheter.

Optimizely kommer att lagra och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

For nonprofits and government organizations, every touchpoint is a chance to strengthen their relationship with users and win their loyal support. 

Learn how experimentation allows nonprofits and government organizations to craft digital experiences that resonate with their users and result in better user engagement. 

Read this ebook to explore how experimentation is fundamental to the success of nonprofits and government organizations. 

This ebook includes: 

  • An introduction to experimentation  
  • Customer stories from nonprofits and government organizations that increased their fundraising asks with experimentation 
  • Key results from nonprofits and government organizations that increased their average donation sizes with experimentation 
  • A brief explanation of Optimizely’s digital experience platform (DXP)