Reports Reports

Total Economic Impact™ av Optimizely’s experimenteringsplattform

Optimizely gav det oberoende konsultföretaget Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en undersökning av Total Economic Impact™ (TEI) och undersöka den potentiella avkastningen på investeringar (ROI) som företag kan uppnå genom att använda Optimizelys experimenteringsplattform. Syftet med denna studie är att ge läsarna ett ramverk för att utvärdera Optimizelys potentiella ekonomiska påverkan på deras organisationer.

Ladda ned hela rapporten här

Du behöver ange dina kontaktuppgifter för att ta del av detta innehåll. Det innebär att vi då och då bjuder in dig till Optimizely-evenemang och webinar samt skickar dig bransch- och produktnyheter.

Optimizely kommer att lagra och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Forrester intervjuade fem beslutsfattare vid fyra olika organisationer med erfarenhet av att använda Optimizely för experimentering i syfte att bättre förstå de fördelar, kostnader och risker som är förknippade med investeringen. I denna studie samlade Forrester in intervjupersonernas feedback och sammanställde resultaten till en enda studie.

Några av de viktigaste punkterna i undersökningen:

  • Förbättrad sajtprestanda till följd av testning resulterade i ökade vinster på 9,7 miljoner USD
  • Ökad produktivitet hos utvecklare gav besparingar på 1,5 miljoner USD
  • Konsolidering av verktyg sparade 1,9 miljoner USD i abonnemangsavgifter
  • Ökat förtroende för data ledde till bättre beslutsfattande