Hur mår Sveriges webbplatser?

Få tillgång nu

Loading form ...
Form could not be loaded. Please disable ad blockers that might be active

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” tar varje år tempen på utvecklingen av av Sveriges webbplatser. Hur utvecklas svenska webbar i förhållande till ökade förväntningar, och hur har Covid-19 påverkat företags och organisationernas satsningar på de egna digitala kanalerna?