Moderna Försäkringar

En av de största vinsterna med den nya webbplatsen är att time-to-market för nya produkter gått från flera månader till några dagar. Detta gör att Moderna snabbare kan anpassa sig för marknadsförändringar.

Kundvänlig, modern och snabb

Esatto har som Moderna Försäkringars digitala partner varit med och designat och utvecklat Modernas nya webbplats.Den tidigare webbplatsen var en av de bästa avseende konverteringar och försäljning när den lanserades 2009. Då vann den bla. pris för ”Bästa webb” i Internet Worlds årliga ranking.Emellertid har flera konkurrenter kommit ikapp varpå Moderna Försäkringar tillsammans med Esatto under sommaren 2015 startade ett nytt projekt avseende att:

  • Modernisera webben och göra den mer kundvänlig
  • Skapa väsentligt snabbare ”time-to-market” för nya produkter
    • Konfiguration istället för teknisk utveckling
    • Möjliggöra för verksamheten att kontinuerligt mäta – analysera – förbättra
    • Möjliggöra en effektiv förvaltning

Webbplattformen är byggd på Optimizely 9 och gränssnittsramverket AngularJS samt REST-baserade tjänster.

Product used

Visit

Time-to-market

Utifrån målsättningen skapade Esatto en ny webbplattform där Moderna Försäkringars produktutvecklare kan konfigurera nya och befintliga produkter i sitt affärssystem för att sedan publicera dem på webben via några få knapptryckningar.

En av de största vinsterna med den nya webbplatsen är att time-to-market för nya produkter gått från flera månader till några dagar. Detta gör att Moderna snabbare kan anpassa sig för marknadsförändringar. 

Mätning & Analys

Webbplatsen är uppbyggd för att besökaren ska hitta rätt produkt, till rätt pris samt direkt kunna teckna sina försäkringar. A/B-testning genomförs löpande genom att använda Optimizelys inbyggda plugin för personifiering och A/B-tester. Adobe Dynamic Tag Manager används för att analysera besökarnas beteende och för att optimera säljprocessen.

Hur har det gått?

Den nya webbplatsen har varit mycket framgångsrik och ökat konverteringen för samtliga uppsatta mål. Försäljningen har ökat markant via denna kanal (+ 50 %). Anledningen till detta är ett förenklat teckna-försäkrings-flöde samt att det idag fungerar lika bra på samtliga enheter (dator/padda/mobil). Noterbart är också att den ökade försäljningen är tillväxt, dvs den har inte ”kanibaliserat” på övriga försäljningskanaler.

Av de som inte tecknar försäkring direkt skapas leads automatiskt i Moderna Försäkringars CRM-system. I efterbearbetningen kommer Modernas säljavdelning i kontakt med 20% och där cirka 20% av dessa väljer att teckna försäkring. 

In collaboration with

Esatto

Sweden
Partner page