Nacka kommun har fokus på uppgiftslösning och mätbar verksamhetsnytta

Intranätet är ett av verktygen som bidrar till visionen om öppenhet och mångfald

Hitta nya möjligheter till dialog med invånare och intressenter

Under 2015 påbörjade Nacka kommun sin resa mot en ny digital lösning för kommunens intern- och externkommunikation. Kommunen hade under ett antal år arbetat med en extern webbplats och ett intranät byggda på SharePoint som nått sina bäst-före-datum och innebar utmaningar i form av tungrodda teknikarv, kompromisser och ”tekniska lapptäcken”. Lösningarna tillfredsställde inte längre användarnas behov och Nacka kommun insåg att det var dags att ta ett kraftigt omtag i sin digitala närvaro.

Nacka kommun indikerade tidigt i projektet en stark vilja att vara i framkant och hade som en tydlig ambition att hitta nya möjligheter att bjuda in till en dialog med sina intressenter, såväl interna som externa. För Nacka kommun var det viktigt att ha modet att testa nya moderna lösningar samtidigt som frågor som långsiktighet, säkerhet, trygghet och kontroll var centrala och högt prioriterade.

Det gemensamma målet med den nya lösningen utkristalliserades snabbt i projektet. Det blev tydligt att Nacka kommun var redo att ta första klivet in i ett modernt tjänstebaserat och uppgiftslösningsorienterat förhållningssätt där mätbar verksamhetsnytta och tydlig ROI på investerade medel blir vägledande.

Till skillnad från klassiska kommunwebbar ville Nacka kommun sätta öppenheten i fokus och hade en tydlig ambition för hur detta skulle skapas. Kommunen ville öka möjligheten till insyn i dess verksamhet och minska murarna mellan olika aktörer. Det ska vara tydligt för besökarna att det handlar om ett Nacka där invånare, kommunen och övriga intressenter samverkar för att skapa en bra kommun.

Product used

Visit

Hela lösningen garanterar med sin flexibilitet att vi kan ta till oss nya tekniker och funktioner och använda dem för att skapa innovativa lösningar i mötet med medborgare, medarbetare och näringslivet i kommunen.

Lotta Nordström

Digitaliseringschef Nacka kommun

Plattformsval centralt, då intranät och extern webb ska vara i samma lösning

I Nacka kommuns fall blev valet av plattform mycket centralt då grundkravet för den nya lösningen var att webbplats och intranät inte ska vara två olika lösningar utan sammanflätade både utifrån användarens upplevelse och rent tekniskt. Att hantera en sådan lösning ställer höga krav på den plattform som väljs.
Inför skapandet av Nacka kommuns nya digitala närvaro formulerades ett antal principer som varit vägledande under arbetets gång:

  • Nacka.se ska vara en gemensam ingång oavsett vem du är (medborgare, medarbetare osv)
  • Nacka.se ska inte välja åt någon utan skapa förutsättningar för alla att välja
  • Nacka.se signalerar öppenhet, tillit och långsiktig förbättring
  • Nacka.se ska främja samspel, kunskapsdelning och dialog
  • Nacka.se ska vara den självklara ingången för service och självservice

Att bygga den här typen av lösning är inte en fråga om att vara modig, utan att vi lever vår vision om öppenhet och mångfald. Det är än viktigare i dagens nätverkssamhälle där kraven och förväntan på öppenhet och transparens hos företag och organisationer är avgörande för trovärdigheten. Som kommun är medborgarnas förtroende avgörande för vår framgång. Rådet till andra kommuner är våga göra som Nacka och att hålla i detta perspektiv under införandeprojektet, för det kommer att ifrågasättas.

Mats Bohman, Administrativ direktör, Nacka kommun, Stadsledningskontoret

Nacka.se - en kombination av Optimizely, Microsoft Azure och Office 356

Nacka.se är byggd på ett antal produkter och tjänster som har sina specifika roller i lösningen. För innehållsredigering och för skapandet av redaktionellt innehåll används Optimizely Digital Experience Cloud.

För drift och licensiering av Optimizely valde Nacka Kommun Optimizely Digital Experience Cloud Service, en tjänst som i sin tur använder Microsoft Azure för merparten av sin infrastruktur och som erbjuder automatisk skalning och en betalmodell som grundar sig i applikationens användning. I tjänsten ingår också tre miljöer, CDN-lösning, avancerade skydd mot olika former av attacker och ett närmast unikt SLA.

Samarbetsytor i Office 365 är integrerade med webben för att man som användare ska kunna nå dem via Nacka.se och t.ex. få notifieringar från ytorna även där.

För att användare ska kunna röra sig mellan olika system och tjänster och t.ex. kunna anropa olika API:er från nya Nacka.se behövdes en identitetsplattform i arkitekturen. Valet föll på molntjänsten Auth0. Optimizely-applikationerna i de olika miljöerna känner bara till Nacka Kommuns Auth0-tjänst som i sin tur håller alla kopplingar och regler för de användarkataloger som kan användas för att logga in på Nacka.se. Kommunens Azure AD, de vanligaste sociala nätverken och en egen katalog som är öppen för registrering med e-postadress och lösenord är alternativen för inloggning på Nacka.se idag.

Detta resulterar sammantaget i en webbplattform som alltid är öppen och som upplevs som stabil, snabb och pålitlig. 

Hela lösningen garanterar med sin flexibilitet att vi kan ta till oss nya tekniker och funktioner och använda dem för att skapa innovativa lösningar i mötet med medborgare, medarbetare och näringslivet i kommunen.
Lotta Nordström, Digitaliseringschef, Nacka kommun

Morgondagens kommunwebb levererar ett ökat medborgarvärde

I och med lanseringen av nacka.se har Netrelations lyckats att leverera ett unikt koncept för en kommunwebb. Dels för att de under resans gång aktivt har arbetat för att komma ifrån många klassiska attribut på en kommunwebb. Och dels för att de har byggt ett ”upplevelselager” ovanpå den klassiska kommunstrukturen som innebär ett personligt gränssnitt och därmed användarupplevelse och stora valmöjligheter för besökaren. Nacka kommun kan numera vara proaktiv med information på ett helt nytt sätt. Ett exempel på detta är att de sista dagen innan deadline för gymnasievalet kan de lägga ut ett ”Glöm inte” på webbplatsen som medborgaren kan trycka ”Påminn mig” på och därefter få en notifiering. Insatsen från Nacka kommun i det läget är liten, men medborgaren får en bättre användarupplevelse och upplever nytta genom att kunna använda den typen av funktioner. En typ av tjänst och ett mervärde som inte många andra kommuner erbjuder. 

Utöver det nya ”upplevelselager” som skapats har Nacka kommun fått en ny och bättre plattform som är stabil och lättunderhållen som möjliggör samverkan både externt och internt på helt nya sätt. Medarbetarnas arbetsvardag har förenklats genom att de har en plats att gå till där de kan hitta allt de behöver. Medborgarna kan enklare avropa kommunens tjänster genom att ett nytt och tydligare koncept för att tydliggöra tjänsteutbudet finns på plats, oavsett om det är analoga eller digitala tjänster som efterfrågas. Kommunens otroligt breda verksamhet och all information som hör den till kan nu enkelt skalas av medborgaren som kan styra och välja vilken information som denne är intresserad av vid varje given tidpunkt och kan därigenom forma nacka.se till sin egen.

Läs hela kundcase i sin helhet på NetRelations webbplats eller se Linda Herkommer, Digital strateg på Nacka kommun, berätta om deras historia i videon nedan.