Freshly picked

Personalization 101

What is personalization? 

Personalization is the practice of showing content, products or other digital touchpoints to a specific set of users or a single user with the goal of increasing relevance. The rules that determine what experience a user gets are often collected beforehand and then used to show the user more relevant content as they continue to engage with your brand.

Read more

What is app personalization?

App personalization is the process of building a mobile app to meet the needs of specific audiences. Similar to other forms of personalization, app personalization aims to present user experiences that are customized to their specific needs rather than a broad, one size fit alls experience for all users.

Read more

What is website personalization?

Website personalization is the process of creating customized experiences for visitors to a website. Rather than providing a single, broad experience, website personalization allows companies to present visitors with unique experiences tailored to their needs and desires.

Read more

Vi anser att alla upplevelser är personliga.

Oavsett din varumärkesstrategi bryr sig din kund bara om sin egen upplevelse. Varje gång någon interagerar med ditt varumärke, återberättar de din historia och vision. På Optimizely anser vi att den enda vinnande digitala strategin är den personliga strategin. Tiden är förbi då du kommunicerar med en anonym grupp människor i dina digitala kanaler, du för en dialog med varje enskild kund, en i taget. Vi låter dig spåra beteenden och använda data för att identifiera dina målgrupper. Utrustad med kunskap kan du sedan med självförtroende skapa budskap och leverera dem till rätt person, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt – varje gång.