Event Event

Experimentation In The Enterprise:

Så gör du programvaruexperiment lönsamma på alla nivåer

Se inspelning

Loading form ...
Form could not be loaded. Please disable ad blockers that might be active

Oavsett om du säljer finansiella produkter, B2B-produkter eller professionella tjänster är varje företag nu ett programvaruföretag.

Programvara innebär kapacitet, konkurrenskraft, innovation, kvalitet och flexibilitet. Det som skiljer de bra företagen från de fantastiska företagen är programvaran de använder och experimenten de kör för att integrera och driftsätta både nya och befintliga programvarulösningar.

I ”Experimentation In The Enterprise” utforskar Optimizelys Elizabeth Gabster och Forrester Research-analytikern Chris Condo vilken roll experimentering spelar i stora företag, oavsett bransch, och varför det är avgörande att driva på tillväxten inom alla avdelningar.

På bara 45 minuter får du lära dig:

  • Hur du bygger upp och upprätthåller en kultur med kontinuerliga experiment
  • Vilka ramverk för experimentering du bör använda för att uppnå affärsresultat
  • Vilka stora företag som har använt programvarutester för att uppnå positiv ROI