Video Video

Server-side Experimentation demo

Se hur du kan använda funktionsflaggor och experiment i dina appar

Loading form ...
Form could not be loaded. Please disable ad blockers that might be active

Experimentera över alla beröringspunkter

Skapa bättre produkter snabbare med Server-side Experimentation. Vår experimenterings- och funktionshanteringsplattform skapades för att produktteam ska kunna kontrollera hela processen från ett ställe. Funktionsflagga, gör säkra utrullningar och kör experiment överallt i din tech-stack. Våra SDKer för serversidan stöder webb, mobil- och serverapplikationer.

Titta på den här videon om Intelligence Cloud och Server-side Experimentation.