Region Stockholm når bättre resultat med personligt intranät

All navigation är personaliserad och individuellt anpassad. Användare har en egen startsida, möjlighet att bestämma egna verktyg och fria ytor för egna länkar.

Intranätsprojektet påbörjades hösten 2016 och lanserades i mars 2018. Projektet var innebar ett omfattande agilt och användarcentrerat arbete som till stor del kunde styras av feedback direkt från användarna inom organisationen, något som var ovärderligt och syntes efter lansering.

Modernisering och innovation

Att modernisera och jobba med innovation var centralt. Ett resultat av detta blev ett mer personligt intranät. Det tidigare intranätet levererade samma typ av information till hela organisationen. Numera taggas all information upp per förvaltning. Det har hjälpt SLL att gå från 12 000 mer generella sidor till enbart 1000 sidor totalt. Gemensam information delas istället för att återskapas, vilket sparar stora mängder data och minskar redaktörernas repetitiva jobb.

Förbättrad prestanda

Även prestandan har blivit mycket bättre i den nya React-försedda tekniska lösningen. Delvis tack vare reduktionen av innehåll, något som lett till mindre frustration och en större arbetsglädje bland redaktörer och användare. Tidigare långa väntetider för att skapa innehåll går numera nästan i realtid.

” – Hade nästan glömt hur pass illa det var innan. Så skönt att jobba i intranätet idag.”

All navigation är numera personaliserad och individuellt anpassad. Användare har fått en egen startsida, möjligheten att bestämma egna verktyg och med fria ytor för egna länkar.

Även tydlighet och relevans har förbättrats via initiativ som nyhetslöpet. Främst nyheter från den egna förvaltningen lyfts numera fram. Mindre relevanta, övergripande nyheter “stör inte” på samma sätt. Samtidigt kan de förvaltningar som verkligen intresserar sig för en specifik annan förvaltnings nyhetsflöde välja att lyfta fram just den. Facetter anpassas i Optimizely Find för att åstadkomma bättre filtrering av sökresultat.

Stolthet och Samhörighet

Under 2018 fick hela 44 000 anställda på Stockholms Läns Landsting (SLL) ta del av det nya, övergripande intranätet. Ett projekt genomfört av SLL tillsammans med Capgemini och som också vann Optimizely Awards 2018 i kategorin ”Bästa intranät".

En slogan för projektet var “Ett intranät som skapar stolthet och samhörighet”. SLL tror verkligen att de skapat just detta:

” – Vi är alla en del av SLL. Och det känns faktiskt som vi hör ihop mer nu.”

Projektarbetet kröntes med att intranätet blev den stora vinnaren under Episerver Awards 2018:

” – Det var fantastiskt härligt. Vi var där hela teamet tillsammans med vår partner Capgemini och flera från verksamheten. Det var fantastiskt att få uppleva det tillsammans efter ett hårt, tight jobb ihop. Det gav resultat, väl värt!”

In collaboration with

Capgemini

Sweden

Capgemini är en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi verksamhets- och tekniklösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå.

Vi är ca 270,000 anställda i 50+ länder med 100+ Episerver-experter i Norden. Vårt Episerver-leveranscenter ligger i Malmö. Vi har arbetat med Episerver sen tidig början och är därmed en av få partners med den längsta erfarenheten av plattformen. Vår tjänsteportfölj inkluderar bl.a. strategisk rådgivning, förstudier, kravarbete, webbdesign, utveckling och förvaltning samt infrastrukturtjänster.

Vi har tillsammans med våra kunder vunnit Episerver Awards flera gånger, t.ex. då vi vann Bästa intranät (för vår leverans med Region Stockholm).

Partner page