Sollentunas intranät blev ett effektivt redskap

Med nya lösningen har kommunen bättre förutsättningar för samverkan och dialog mellan 3700 användare bland kommunmedarbetarna.

Behov

Sollentuna kommun ville förnya sitt intranät med högre grad av delaktighet från besökarna med möjlighet till interaktion och kommunikation. Ett nytt modernt användargränssnitt skulle byggas med responsiv design och Optimizely CMS skulle uppgraderas och kompletteras med Optimizely Relate och ImageVault. Man såg också behov av ett effektivare inloggningsförfarande.

Lösning

Projektet föregicks av en bred förstudie med kompletterande workshops och intervjuer. Ny design följdes av genomlysning och uppdatering av informationsstruktur samt utveckling av nya funktioner. Lösningen blev ett intranät inspirerat av sociala medier där startsidan utgörs av ett socialt flöde och där användarna har möjlighet att välja den information som passar deras individuella behov. Inloggningsförfarande via Single Sign On (SSO).

Resultat

Under våren 2013 gick Sollentuna kommun live med sitt nya intranät, det var då det första kommunala intranätet som var byggt responsivt. Intranätet skulle möta kraven och förväntningarna från alla medarbetare att vara ett effektivt redskap som förenklar det dagliga arbetet. Maria Sterner, chef för kommunikationsavdelningen i Sollentuna kommun kommenterar resultatet såhär: ” Äntligen har vi fått ett redskap där alla medarbetare kan kommunicera med varandra.

Sollentuna kommun har fått mycket uppmärksamhet för sitt intranät, bland annat i form av representanter som deltagit i projektet och som jobbar med lösningen talat om denna vid olika konferenser t.ex. ”Smarta Intranät” och Episervers kund- och partnerdag 2013.

 

Product used