SOS Alarm målgruppsanpassar och gör intranätet socialt

Det nya intranätet är byggt för att främja och underlätta kommunikation mellan medarbetare inom organisationen. Rätt information når rätt personer vid rätt tillfälle.

Rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt

Vid beställningen av SOS Alarms nya intranät var kravbilden bland annat att nyheter och information som dagligen går ut via systemet skulle nå rätt personer vid rätt tillfälle och att möjligheten för medarbetare att kommunicera via intranätet avsevärt skulle förbättras.

Personaliserat intranät med sociala funktioner

Det nya intranätet är målgruppsanpassat och har ett flertal inbyggda sociala funktioner för att främja och underlätta kommunikation mellan medarbetare inom organisationen.

När Sublime åtog sig uppdraget var det av stor vikt att målgruppsanpassningar och sociala funktioner tidigt fanns med i konceptarbetet. Genom att basera lösningen på Optimizely CMS och Optimizely Relate kunde systemet med vissa förädlingar tillgodose dessa krav. Via koppling mot SOS Alarms medarbetardatabas kunde användarna kategoriseras efter olika preferenser som i sin tur gav tydliga målgrupper för de typer av information som behövde målgruppsanpassas. Utöver detta kan medarbetarna även själva styra över vilken information de vill ha genom tillval.

Via grupprum har även de krav på sociala funktioner tillgodosetts då användarna själva kan hantera nya grupprum med forumfunktioner och kommentarsfunktioner. Vidare finns det ett notifieringssystem som konstant uppdaterar användaren när något skett. För att hantera den mängd av information som finns inom organisationen har fokus lagts på tydlig navigation och på bra en sökfunktionalitet som tillåter användare att filtrera och facettera innehåll efter behov.

Om projektet

"Det har inte saknats utmaningar i projektet. Att gå från ett organisationsbaserat intranät till ett målgruppstyrt har inneburit utbildningsinsatser och ett nytt arbetssätt. Att styra informationen genom varje medarbetares tillhörighet har resulterat i ett stort arbete med SOS Alarms medarbetarregister (Active Directory). Varje stor utmaning har mötts med entusiasm och en vilja att lyckas. Som projektledare från leverantören imponeras jag av beställarens beslutsamhet"säger Jonas Orsvärn projektledare på Sublime

"Det har varit ett fantastiskt roligt projekt att driva och vi har verkligen uppskattat hur Sublime hanterat vår kravställning och att de kontinuerligt under projektets gång kommit med förbättringsidéer och konstruktiva lösningar. Vi har fått mycket positiv respons från organisationen efter lanseringen och ser fram emot att fortsätta utveckla intranätet till att bli ännu mer socialt och personaliserat " säger Ulrika Malm chef Intern Kommunikation på SOS Alarm.

Det har varit ett fantastiskt roligt projekt att driva och vi har verkligen uppskattat hur Sublime hanterat vår kravställning och att de kontinuerligt under projektets gång kommit med förbättringsidéer och konstruktiva lösningar. Vi har fått mycket positiv respons från organisationen efter lanseringen och ser fram emot att fortsätta utveckla intranätet till att bli ännu mer socialt och personaliserat

Ulrika Malm

Chef Intern Kommunikation

Det har inte saknats utmaningar i projektet. Att gå från ett organisationsbaserat intranät till ett målgruppstyrt har inneburit utbildningsinsatser och ett nytt arbetssätt. Att styra informationen genom varje medarbetares tillhörighet har resulterat i ett stort arbete med SOS Alarms medarbetarregister (Active Directory). Varje stor utmaning har mötts med entusiasm och en vilja att lyckas. Som projektledare från leverantören imponeras jag av beställarens beslutsamhet

Jonas Orsvärn

Projektledare Sublime

Fakta om projektet
SOS Alarm använder Content Cloud