SOS Alarm målgruppsanpassar och gör intranätet socialt

Det nya intranätet är byggt för att främja och underlätta kommunikation mellan medarbetare inom organisationen. Rätt information når rätt personer vid rätt tillfälle.

Rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt

Vid beställningen av SOS Alarms nya intranät var kravbilden bland annat att nyheter och information som dagligen går ut via systemet skulle nå rätt personer vid rätt tillfälle och att möjligheten för medarbetare att kommunicera via intranätet avsevärt skulle förbättras.

Product used

Personaliserat intranät med sociala funktioner

Det nya intranätet är målgruppsanpassat och har ett flertal inbyggda sociala funktioner för att främja och underlätta kommunikation mellan medarbetare inom organisationen.

När Sublime åtog sig uppdraget var det av stor vikt att målgruppsanpassningar och sociala funktioner tidigt fanns med i konceptarbetet. Genom att basera lösningen på Optimizely CMS och Optimizely Relate kunde systemet med vissa förädlingar tillgodose dessa krav. Via koppling mot SOS Alarms medarbetardatabas kunde användarna kategoriseras efter olika preferenser som i sin tur gav tydliga målgrupper för de typer av information som behövde målgruppsanpassas. Utöver detta kan medarbetarna även själva styra över vilken information de vill ha genom tillval.

Via grupprum har även de krav på sociala funktioner tillgodosetts då användarna själva kan hantera nya grupprum med forumfunktioner och kommentarsfunktioner. Vidare finns det ett notifieringssystem som konstant uppdaterar användaren när något skett. För att hantera den mängd av information som finns inom organisationen har fokus lagts på tydlig navigation och på bra en sökfunktionalitet som tillåter användare att filtrera och facettera innehåll efter behov.

In collaboration with

Sublime

Sweden

Sublime is a digital agency based in Stockholm, Sweden. Founded in 1996 we have extensive experience in developing digital products. We are 20 specialists in the fields of strategy, concept, design, integrations and .net development with a main focus on delivering effect-driven digital solutions. We design, develop and manage sustainable digital services for companies and organizations - regardless of industry, budget or size. 

 To work with us is fun, agile, inclusive, creative and prestigeless with a distinct focus on deliver effect for every penny invested. We love what we do and therefore we are good at it.

Partner page