Marknadsföringskalender

Kalendrar ska inte vara krångliga

Marknadsföringskalendern i Content Marketing Platform håller ert innehåll, er kreativitet och era kampanjer på rätt spår.

Samordna allt från en plats

En enhetlig vy så att teamen kan samarbeta smidigt och ställa om när prioriteringar, deadlines eller tidplaner förändras.

Ge alla intressenter full insyn

Med hjälp av en gemensam kalender kan alla intressenter hålla sig informerade om planerade och pågående projekt.

Visualisera teamets arbete

Skräddarsy era kalendervyer genom personlig filtrering. Fokusera på det som är viktigast, när det är som viktigast.

Visa delade globala kampanjstrategier

Marknadsföringskalendern ger dig en samlad bild av alla planerade och pågående kampanjer, med uppdateringar i realtid. Alla marknadsföringsaktiviteter kan kopplas till de bredare strategiska initiativen och de kan brytas ned i underkampanjer och uppgifter.

En kalender för hela teamet

Följ genomförandet av allt innehåll – både planerat och publicerat. Skapa synlighet för teamet och främja samarbete. I marknadsföringskalendern kan du dra och släppa projekt för att justera deadlines, vilket gör det enkelt att planera och se till att den övergripande strategin går i mål. Vanliga användningsområden för kalendern:

Följ arbetets gång och håll deadlines

Se med ett ögonkast hur kampanjen går eller ta fram detaljer om en underordnad aktivitet med ett klick. Skaffa dig en detaljerad bild av vem som arbetar med vad och se till så att teamen håller sina viktiga deadlines.

Anpassad filtrering och visning av kalendern

Filtrera kalendern och fokusera på det viktigaste av arbetet. Genom att filtrera efter geografi, målgrupp, kanal eller i princip vilka andra kriterier som helst kan du visa aktiviteter som är relevanta för särskilda team eller enskilda teammedlemmar.

Marknadsförare älskar det

”Content Marketing Platform är ett väldigt bra verktyg där marknadsförare effektivt kan köra kampanjer. Man får bra kontroll över kampanjens genomförande och lägger mindre tid på administrativt arbete.”

Product Management/Marketing, Tjänstesektorn

text

Vi har hjälpt team som ert

Se hur kalendern i Content Marketing Platform ger team en gemensam informationskälla som visualiserar alla marknadsföringsaktiviteter.