Marknadsföringsanalys

Analysera era marknadsföringsresultat

Content Marketing Platform ger er mätvärdena som teamen behöver för att påvisa resultat och få insikter som leder till konkreta åtgärder.

Bättre och snabbare marknadsföringsresultat

Håll koll på teamets processer och skapa transparens så att teamet kan fatta beslut som minskar slöseri och förbättrar produktiviteten.

Skapa och genomför strategier som fungerar

Gör mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar. Tack vare analysstöd igenom hela processen kan teamet kan bygga upp en upprepningsbar marknadsföringsstrategi.

Mätvärden som betyder något

Rapportera mätvärden som hänger ihop med teamets mål, från varumärkeskännedom till säljpipeline. Koppla marknadsföringsaktiviteter till intäkter.

Koppla kampanjer och innehåll direkt till intäkterna

Ni får full koll på attributionen genom hela säljtratten, från leadsgenerering och pipelinetillväxt till intäkter. Smidig integration med ledande plattformar för CRM och marketing automation.

Optimera effekten och snabba upp köpresan

Mät er strategi i varje steg av köpresan. Få besked om vilka ämnen, format och kanaler som fungerar hos målgruppen och skapar önskade beteenden.

Identifiera och investera i effektiva kampanjer

Se till att teamen planerar, budgeterar och genomför marknadsföringsaktiviteter med kunskap om vilka kampanjer som leder till bättre engagemang i olika regioner, utsedda målgrupper eller andra utvalda metadata.

Öka teamets effektivitet och produktivitet

Håll koll på att teamen slutför sina uppgifter genom detaljerad information om alla aspekter av kampanjers genomförande, till exempel planerat kontra producerat innehåll eller förseningar och hur lång tid varje uppgift tar att slutföra.

Byggt för datadrivna team som vill ha kontroll över sina marknadsföringsresultat

Content Marketing Platform gör det möjligt för team att mäta marknadsföringens effekt och ROI.