Avinor

Avinor har som oppgave å drifte landets 46 statlige flyplasser. Nettsidene blir en stadig viktigere kanal for å nå ut med kritisk informasjon til de reisende.

Tilgjengelighet uansett vær

Nordmenn blir stadig mer digitale og reiser mer enn noen gang, hvilket gjør Avinor.no til en mye brukt nettside. Men det er ved snøvær, vind, tåke og andre forhold som påvirker trafikkavviklingen, at nettsidene virkelig får mye besøk.

- Ved storm og store snøfall ser vi mer enn dobling av antall besøkende, sier Petter Norstrøm som er ansvarlig for Avinors nettsider.

Variasjon i trafikken på nettsidene setter store krav til Norstrøm og hans kolleger. Oppetid på nett har alltid stått høyt på agendaen til Avinor, forteller Norstrøm. 

- Krav til tilgjengelighet var et overordnet designkrav for nettstedet. Løsningen er derfor satt opp med full redundans og lastbalansering, samt øvrige mekanismer for å sikre høy tilgjengelighet. 

Bransje

Education

Product used

Besøk

Konfigurerbarhet og brukervennlighet

Avinor benytter publiseringsløsningen Optimizely Content Cloud. Det var ingen selvfølge, men resultat av en større kartlegging av markedet for CMS (content management system).

- Ved etablering av nye nettsider for Avinor.no ble selve konseptet for nettstedet utarbeidet før vi valgte publiseringsløsning. For å sikre at vi skulle få en publiseringsløsning som støttet alle våre behov, både i forhold til kvalitet, brukervennlighet og konfigurerbarhet valgte vi å gjennomføre en PoC (Proof of Concept), hvor utvalgte leverandører fikk 48 timer til å lage prototype på konseptet for å demonstrere hvor konfigurerbart verktøyet var. I tillegg utarbeidet vi et sett av typiske publiseringsoppgaver som ble testet på prototypen av våre nettredaktører, minnes Norstrøm.

- På denne måten fikk vi testet verktøyets brukervennlighet. Optimizely scoret best på både konfigurerbarhet og brukervennlighet. Et premiss for valg av løsning var også at denne var en etablert standardløsning i det norske markedet. Dette for å sikre at vi hadde god tilgang til dyktige utviklere.

Noe av det som er spesielt på Avinor.no er søkefunksjonaliteten, som er meget tydelig fremhevet. Avinor benytter Optimizely Search & Navigation for å indeksere alle ankomster og avganger på Avinors lufthavner. Bruker kan således velge å søke på bestemt flight eller avreise- eller ankomststed. Alle øvrige sider indekseres også i Optimizely sin søkemotor.

imageq9tss.png

Godt fornøyde - men mer er på gang

Med et velfungerende CMS, gode kolleger og god tilgang på ekstern bistand, er Norstrøm godt fornøyd med tilværelsen.

- Den nye løsningen har vist seg å være svært brukervennlig for våre redaktører. Løpende oppgaver kan i stor grad løses redaksjonelt. Våre dyktige utviklere, interne og eksterne, bidrar til et veldriftet nettsted, med løpende produksjonssettinger. Ofte kan det gå mindre enn 2-3 dager fra vi får innmeldt et behov for ny funksjonalitet til dette er satt i produksjon. Dette skjer uten avbrudd i løpende drift og forvaltning. 

Tidligere i år lanserte Avinor også nytt ekstranett basert på Optimizely. Målgruppen for dette er ansatte på lufthavnene, uavhengig om de er ansatt i Avinor, flyselskap, butikker, handlingsselskap eller i sikkerhetskontrollen. Ekstranettet er basert på samme løsning og rammeverk som Avinor.no.

Avinor har i dag også to apper: en app for Oslo Lufthavn, og en med rutetider for alle Avinor lufthavner (“Avinorflights”). Disse to appene vil i løpet av høsten erstattes med en ny, felles app for hele Avinor. 

- Den nye appen skal utfylle nettsidene til Avinor. Den henter dels informasjon fra Optimizely, dels fra våre tjenester, som flightsinformasjon. Appen skal bidra til en enhetlig og helhetlig brukeropplevelse, sier Norstrøm og legger avslutningsvis til at selve nettsidene også bli oppgradert i løpet av høsten.