25. august, 2020

Hva er Headless CMS?

Stadig flere snakker om Headless CMS. Vi har sett nærmere på fenomenet som er så viktig at noen mener det vil utkonkurrere tradisjonelle publiseringssystemer.


I en verden der nye kanaler og tekniske løsninger kommer til, er det viktig at innholdet kan opprettes, vedlikeholdes og vises på en enkel måte. Nå handler det ikke lenger om å bare ha en velfungerende nettside, men også om app'er, mobile nettsider, chat bot'er og andre kanaler.

product-illustration_Headless - hero.png

Som et resultat av dette har begrepet Headless CMS blitt svært populært, men hva Headless CMS faktisk er, finnes det mange oppfatninger av. Målet med denne artikkelen er å skape en felles forståelse av hva Headless CMS er og hvordan det eventuelt skiller seg fra vanlige CMS'er.

Koblet CMS

Et koblet CMS henter innhold fra en database, formaterer det og leverer det i sanntid fra det samme systemet til den besøkende. Oppretting av innhold og visning av det gjøres i ett og samme systemet. Dette er det vi normalt forbinder med et tradisjonelt CMS hvor redaktørgrensesnittet og presentasjonslag er tett integrert.

Frikoblet CMS

Her brukes kun redaktørgrensesnittet av et CMS og så et annet system for presentasjon. Etter hvert som de tradisjonelle CMS'ene blir stadig bedre, er dette ikke lenger en spesielt utbredt løsning.

Headless CMS

Et headless CMS eller «frikoplet CMS» tilgjengeliggjør innhold via API'er, der hver enkelt klient (f.eks en mobil app, nettside, IoT-enhet eller en mobil) kobles mot et API og henter det innholdet som trengs. Her lages altså funksjonalitet og design adskilt fra selve publiseringsløsningen. Fordelen kan være økt ytelse, stabilitet og raskere nyutvikling.

Noen går så langt som å hevde at Headless CMS er det motsatte av et tradisjonelt CMS. Dette mener vi i Optimizely er feil fordi det er mulig å gjøre begge deler samtidig! Det hjelper fint lite om ditt innhold er "hodeløst", om ikke du har et system som gjør det mulig for dine medarbeidere å forvalte innholdet på et skikkelig måte.

Last ned vår definitive guide for hva Headless CMS er

Your-Essential-Guide-to-Headless-CMS_OG.png

Med Optimizely får du enkelheten i redaktørgrensesnittet og nærheten til innholdet gjennom at det kan redigeres og forhåndsvises i ulike kanaler (web, mobil, nettbrett). Samtidig er innholdet tilgjengelig via et API som gjør det mulig å benytte innholdet alle andre steder du trenger det. Vi vil derfor hevde at de to disiplinene overlapper og utfyller hverandre.

Optimizely har i dag en rekke kunder som jobber med innhold i flere kanaler. Årsaken til at de velger Optimizely er at plattformen er fleksibelt og støtter både et Headless-oppsett og et mer tradisjonelt oppsett med maler, blokker og presentasjon. Inkludert i dette får de et enkelt redaktørgrensesnitt, språkhåndtering, brukerhåndtering, sikkerhet, personalisering, forhåndsvisning - og ellers alt som du forventer av et avansert CMS.

La oss snakke om effektiv innholdshåndtering - med API'er og frikoblet innhold som nyttige verktøy - men kanskje ikke det eneste saliggjørende.

Er du teknisk interessert er vår dokumentasjon om vårt Headless API fritt tilgjengelig.