Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har vokst raskt og består i dag av flere tidligere utdanningsinstitusjoner som har blitt fusjonert inn. Dette betyr flere ulike IT-systemer som ikke snakket godt nok sammen, og informasjon om studenter og ansatte ligger lagret i ulike systemer.

I tillegg var de gamle nettsidene laget for å leve midlertidig og skalerte ikke i takt med veksten til Kristiania og de behovene som følger med dette. Studentene meldte også om at det var vanskelig å finne frem i de ulike digitale løsningene de må forholde seg til, noe som første til økt press på studieadministrasjonen på høyskolen.

Kristiania_1.jpg

Oppdraget fra Høyskolen Kristiania

  • Bygge en effektiv tjenesteplattform som sikrer større fleksibilitet, raskere utviklingstakt for ny funksjonalitet, og enklere vedlikehold i fremtiden.
  • Utnytte data høyskolen har om tidligere studenter til å utvikle og tilby flere og bedre tjenester for alumni, som for eksempel å tilby rabatterte nettstudier for videreutdanning til tidligere studenter på en av skolene som nå har blitt til Høyskolen Kristiania.
  • Økt relevans og selvbetjening for nåværende studenter gjennom digitale løsninger.
  • Lage nye og funksjonelle nettsider som er oversiktlige, enkle å administrere og som både har fokus på å selge studier, samt bygge opp under veien mot å bli det første

Bransje

Education

Product used

Besøk

Teknologier og leveranser

Prosjektet har levert en ny tjenesteplattform og nye nettsider basert på Optimizely Content Cloud. Arkitekturen har gått fra kjernesystemer i ulike siloer med hvert sitt API, til et nytt tjenestelag i Azure hvor alle APIene er samlet på ett sted. Data fra de ulike IT-systemene samles i dette tjenestelaget, og danner grunnlaget for tjenestene i selve tjenesteplattformen som kan brukes på nettsider og mobilapper for nye studenter, ansatte og eksisterende studenter. Kristiania har gått fra WordPress til Optimizely som Content Management System (CMS) – som byr på mer fleksibilitet og økt brukervennlighet.

Høyskolen Kristiania har nå digitale løsninger for studenter og ansatte som skalerer i takt med veksten til høyskolen, hvor det vil bli mange flere studenter i årene fremover. Studentene kan i økende grad gjøre mer selv fremfor å oppsøke studieadministrasjonen.

Prosjektet har nå under utvikling et nytt konsept som kalles «Mitt Kristiania». Dette blir en ny selvbetjeningsløsning for studenter, og etter hvert også ansatte, med mål om å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv.

In collaboration with

Forte Digital

Norway

Forte Digital er et konsulentselskap som jobber sammen med ambisiøse virksomheter for å lykkes digitalt. Vårt viktigste mål er å bidra til økt salg/topplinjevekst med hjelp av data-drevne og relevante digitale tjenester for sluttbrukerne.

Vi har lang erfaring med alle produkter/tjenester fra Episerver, med mange konsulenter som har jobbet med Episerver i mer enn 10 år. Vi jobber vanligvis i flerfaglige team med utviklere, designere og rådgivere i lange engasjementer sammen med kundene våre.

Vi tror på data-drevne tjenester og bygger det vi kaller for Digitale Tjenesteplattformer (sky-baserte) blant annet for å kunne utnytte data på en bedre og smartere måte. På toppen av en slik plattform bygger vi løsninger for e-handel, nettløsninger og selvbetjeningsportaler.

Partner page