Events Events

DSS deler sine erfaringer med å flytte webtjenester fra bakke til moderne skytjenester

Get access now

You must provide your contact details to receive this content. This means that we’ll occasionally invite you to Optimizely events and webinars and send you industry insights and product news.

Optimizely will store and process your personal data as described in our Privacy Policy. You can opt out at any time.

www.regjeringen.no, en av norges største digitale tjenester for innhold har i 2020 foretatt reisen "fra bakke til sky”. I webinaret deler DSS sine ærlige erfaringer fra prosjektet med fokus på prosjektets organisering og gevinstrealisering.

DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) har i tillegg til regjeringen.no også ansvaret for 100-talls mindre nettsteder, forvaltning av Norgesportalen (landsider for alle utenriksstasjoner), høringssvar, EØS notatbaser mfl. Alle tjenester har sin egen historie, med egne avtaler om drift, forvaltning, avhengigheter, lisenser og eierskap i departementsfellesskapet. Hvordan rigger man et prosjekt for å flytte disse til skyen?

Med dette som bakteppe inviteres du til vi et webinar hvor DSS som skal fortelle sin historie/ deler sin erfaring om arbeidet med å flytte tjenestene til skyen!