Pusset opp Jotuns nettsider

I Norge er Jotun godt etablert som leverandør av maling til de som pusser opp hjemme, men visste du at det segmentet bare utgjør 40% av selskapets totale driftsinntekter? Internasjonalt er Jotun minst like kjent for sine løsninger til det profesjonelle markedet, og alt fra ikoniske byggverk og bildeler til skip og kritisk infrastruktur er beskyttet med Jotuns produkter.
 
Vi har nå hjulpet Jotun med å pusse opp sine B2B og corporate nettsider.

Om Jotun

Med 10 000 ansatte og tilstedeværelse i over 100 land, er Jotun en global suksesshistorie fra Norge. Som merkevare opererer de i et globalt marked, og de betjener forskjellige kundesegmenter med ulike behov og preferanser. Nå har Jotun lansert nye nettsider for å gjøre det enklere for kunder i det profesjonelle markedet å finne relevante produkter og tjenester. De nye nettsidene gjør det også enklere å finne informasjon om selskapet, kulturen og karrieremuligheter i Jotun.

Utfordringen

Felles for alle Jotuns kunder er behovet for en kort vei til mål, og de ønsker å finne relevant informasjon om hvordan Jotuns produkter og tjenester dekker behovet de har. For å lykkes som merkevare, må derfor de digitale kanalene ta utgangspunkt i kundereisen og være brukerorienterte. Jotun ønsket derfor å:

 • kartlegge den digitale atferden til kundene i det profesjonelle markedet
 • finne ut hvordan de jobber når de planlegger nye prosjekter
 • identifisere områder for forbedring
 • gjøre en konkurrentanalyse

Innsikten fra dette arbeidet ble så benyttet til å designe og utvikle nye nettsider.

Resultatet

Det langsiktige samarbeidet startet med kartlegging av eksisterende digital kundeopplevelse høsten 2020, og fortsatte med utvikling av nye nettsider fra sensommeren 2021. De ble lansert i februar 2022.

Prosessen har vært innholds- og designdrevet med kontinuerlige iterasjoner og tilpasninger. Profilen og grensesnittet fremstår friskt og moderne, og løsningen er bygget på plattformen Optimizely DXP. Det som før fremstod som gammeldags og lite brukervennlig, kjennetegnes nå av et moderne uttrykk med søkelys på gode brukeropplevelser.

Slik gikk de frem

NoA Ignite var ansvarlige for prosessledelse, UX-design og utvikling med støtte fra Jotuns tekniske ressurser. I tillegg bidro vi på innholdsstrategien og migrerte store mengder innhold fra gammel løsning til ny. Hele prosessen foregikk under koronapandemien, noe som gjorde at alle møter og workshoper ble holdt på Teams. Jotun er en verdensomspennende organisasjon så det var deltakere med fra blant annet Kina, England, Hellas og London, i tillegg til hovedkontoret i Sandefjord.

Samarbeidet var delt inn i to faser: forprosjekt og utvikling av de nye nettsidene. Teamet fra NoA Ignite bestod av ansatte fra både kontoret i Krakow og fra Oslo gjennom hele prosjektet.

Forprosjekt

Denne fasen av arbeidet bestod av fire arbeidsstrømmer: business design, strategi, arkitektur og veikart.

I denne perioden kartla vi den digitale brukeropplevelsen til Jotun sine profesjonelle kundegrupper. Vi gjennomførte over 60 kundeintervjuer med representanter fra hele verden, for å forstå hvordan de brukte og oppfattet Jotuns eksisterende digitale kanaler i kjøpsreisen. I tillegg så vi på teknisk arkitektur, integrasjoner mot tredjeparts applikasjoner og driftskrav, samtidig som vi utførte en «fit-gap» analyse for å komme frem til en anbefaling av fremtidig teknisk arkitektur. I strategistrømmen analyserte vi konkurrentene til Jotun, hvor digitalt moden industrien er og trendene som vil påvirke industrien fremover.

Vi oppsummerte funnene i et veikart med anbefalinger for hva som bør gjøres videre. Dette inkluderte også en utviklingsplan, estimater og prosjektstyringsmodell for en ny nettside basert på en MVP-tilnærming.

MVP-nettsider

Jotuns nye corporate og B2B nettsider ble rullet ut i slutten av februar 2022 og er en MVP-versjon (minimum viable product). Selve utviklingsfasen hadde tre arbeidsstrømmer: design, innhold, og teknisk utvikling.

Design

Designprosessen var en essensiell del av prosjektet. Vi startet med innsiktsarbeid, etterfulgt av en konseptfase. Denne delen hadde et sterkt strategisk element hvor målet var å avklare omfanget og funksjonene for endelig leveranse. Etter denne fasen flyttet vi fokus over på UX- og UI-design med prototyping og kontinuerlig analyse av forretnings- og brukerbehov. Dette la et utmerket grunnlag for arbeidet med Jotuns designsystem, og bidro til at vi kunne sette opp et sett med regler for CMS-løsingen som vil gjøre fremtidig innholdsstyring mer robust.

Designelementer fra de ulike merkevarene til Jotun ble inkludert på nettsidene, med tilpasninger for at de skulle være innenfor rammene satt av designsystemet og CMS-løsningen.

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling, og design og analyse er fortsatt en viktig del av leveransen.

Videoen under er fra en workshop i Sandefjord, og er laget av Jotun og Splæsh.

 

Innhold

Innholdsdelen av leveransen omfattet oppsett og dokumentasjon av strategi og informasjonsarkitektur for både B2B og corporate nettsidene, samt migrering av innhold og publisering. Vi hadde to innholdsprofiler i teamet; Content Lead og Content Operations Lead. De jobbet tett med Design Lead for å utvikle innholdsdrevne designkonsepter som kunne oversettes til navigasjon, interaksjoner og gode brukeropplevelser.

Innholdsrådgiverne fra Ignite har jobbet tett med Jotuns innholdsansvarlige, produkteiere og markedsavdelingen. Gjennom workshops, innsamling av innsikt og gjennomgang av eksisterende innhold definerte de nye strukturer for innhold, samtidig som de jobbet tett med teknologene for å legge til rette for personalisering av innhold basert på segment og marked.

Flere hundre sider skulle flyttes fra gammelt CMS og tilpasses de nye nettsidene, og våre innholdsrådgivere var ansvarlige for migreringen og publiseringen i Optimizely. For produksjon, oppdatering av innhold og publisering, ble eksterne frilanskonsulenter leid inn. Briefing, koordingering og oppfølging overfor frilansere og Jotuns egne innholdsvarlige ble gjort av våre rådgivere. Content Lead og Content Operations Lead bidro også med tekstarbeid, korrekturlesing og publisering.

Vi er nå i en fase av innholdsarbeidet der vi bistår Jotun med oppdateringer og videreutvikling av sidene, samtidig som vi gir Jotuns globale og regionale redaksjoner opplæring i det nye CMS-et via Teams.

Teknisk utvikling

I teknisk utvikling av sidene arbeidet et team bestående av frontend, backend og arkitekter med å konfiguere Optimizely DXP plattformen, sette opp integrasjoner mot tredjeparts applikasjoner, samt utvikle sidene basert på designskissene fra designerne. Her arbeidet vi etter moderne smidige utviklingsprinsprinsipper med en sprintbasert tilnærming i tett samarbeid med Jotun. For å kunne fortsette å levere kvalitet kontinuerlig til CMS-et så var det ekstra nyttig å jobbe med rutiner og prosesser for testing av leveransene.

Applikasjonene vi har satt opp integrasjoner mot er:

 • File api
 • Optimizely Commerce instans
 • Google Tag Manager
 • Azure AD
 • Azure KeyVault
 • Qbrick
 • Optimizely Search and Navigation
 • Optimizely Data Platform

En stor del av den tekniske produktutviklingen bestod av å sette opp og konfigurere et helt nytt produktsøk. Dette var utfordrende, men ekstremt viktig for Jotun da dette var helt sentralt for å forbedre kundeopplevelsen. Vi har også satt opp automatisering av «deploy» med Azure DevOps og et skreddersydd taksonomisystem.

MVP-versjonen av de nye nettsidene til Jotun var kun tilgjengelig på engelsk, og våre teknologer er viktige i prosessen med å få på plass øvrige språkversjoner. De har nå satt opp over 50 publikasjoner med Optimizely fallback system, samtidig som de samarbeider tett med innholdsansvarlig for å få på plass gode løsninger for oversettelse og arbeidsflyt for både globale og regionale redaktører.

Ettersom vi flyttet alt innholdet over til et nytt CMS, måtte vi også sette opp nye løsninger for å samle brukerinnsikt. Utviklerne har derfor jobbet tett med våre kolleger fra NoA Connect for å implementere sporing på nettsiden basert på Jotuns nye KPI-er.

Nettsidene støtter det norske UU-direktivets krav om tilgjengelighet og universell utforming, og de er fortsatt under utvikling.

Bransje

Manufacturing and distribution

Besøk

https://www.jotun.com/no-en