a man wearing a hat

Så låt oss ta ett steg tillbaka för att förstå innovation fullt ut. Innovation är först och främst livsnerven för organisk tillväxt, och experimentering är motorn som driver på den. Det finns ett direkt samband mellan de två.

När vi tänker på innovation måste vi förstå kärnan i det. För det första betyder innovation två saker: nyhet och värde, och det är värdekomponenten som är det viktigaste här. Vi fokuserar ofta bara på det nya, som ofta förväxlas med en uppfinning. Uppfinningar har egentligen ingen värdekomponent eftersom uppfinningar ofta bara handlar om patent. 

Resultatet av innovation kan vara många saker, som produkter, tjänster, kundupplevelser, nya affärsmodeller m.m. Gemensamt för alla dessa är att det innebär osäkerhet – vi vet inte om det har önskat värde. Det är denna osäkerhet vi vill ha svar på.

Små förbättringar – stora resultat

När människor tänker på innovation tänker de vanligtvis på stora saker som genombrott och disruption (störa, förtränga och ödelägga det etablerade). Verkligheten är att det mesta som sker av innovation är inkrementella, små saker. Historiskt sett har inkrementell innovation förknippats med stegvis förbättring, men i den digitala världen har detta förändrats. Faktum är att i den digitala världen kan en förbättring på 0,5 eller 1 procent ha en enorm effekt på resultatet, eftersom digitala tjänster kan skalas upp till att nå 50 eller 100 miljoner användare omedelbart!

Om du arbetar med tjänsteutveckling och innovation inom det digitala landskapet så har alltså reglerna förändrats i grunden. Det handlar om att ha så hög hastighet som möjligt kopplat till experimentering och om snabb, inkrementell förändring. Och naturligtvis kommer det ibland ett genombrott, vilket ruskar om det etablerade. Men även här spelar experimentering en stor roll. Företagsledare och ägare tänker ofta på innovation som något stort, något som utmanar etablerade sanningar, eller ett stort genombrott. Men som tidigare nämnts sker den mesta innovationen i små steg. Och vet du vad? Jag tror att det är bra, det är okej. Inkrementella innovationer är mer förutsägbara och något som de flesta människor kan ha en relation till och göra något med.

Innovation i den digitala världen handlar om hastighet

Om vi går tillbaka i tiden, låt oss säga 20 eller 30 år, och tittar på innovation var antagandet att inkrementell innovation alltid var förknippat med inkrementell förbättring. Men de ekonomiska skillnaderna med att innovera något i en fysisk värld för 30 år sedan är något helt annat än skalningen man får i den digitala världen. Naturligtvis var banbrytande innovation förknippad med banbrytande värdeökning även i den ”gamla” ekonomin. Men de underliggande mekanismerna för skalning gör att man kan ha en stor ökning av inkrementella innovationer i den digitala världen. En förändring eller en förbättring på 1 procent kan skalas till att nå 50 eller 100 miljoner människor praktiskt taget omedelbart. Tänk på vilken ökning av omsättningen detta kan ge. I den digitala världen förändras spelreglerna. 

Spelet handlar nu om antal förbättringar och hur snabbt man kan skörda dem. Om man gör många förbättringar på 0,5 procent så får man den totala effekten av allt detta, och tillsammans blir det en banbrytande ökning av värdet. Så en banbrytande ökning av värdet kan faktiskt komma från många stegvisa förändringar med hög hastighet!

Jag tror att ledare börjar förstå att man behöver experimentering för att vara innovativ. Innovation är förstås ett område som de allra flesta är intresserade av. De förstår också att man måste fatta många beslut inom innovation, beslut som kan vara förknippade med stor osäkerhet. Det enda sättet att lösa en del av den osäkerheten är faktiskt att experimentera och följa den vetenskapliga metoden.

Texten är tillrättalagd i artikelform baserat på inspelningen med professor Stefan Thomke vid Harvard Business School. Han är en prisbelönt författare till boken "Experimentation Works".

Se intervjun