a group of objects on a wood surface

Att något går snett är en viktig del av innovation. Sanningen är att de flesta saker vi provar faktiskt inte fungerar (avsiktligt). Om man arbetar med kundupplevelser, till exempel, så visar statistik att man misslyckas ungefär 8–9 gånger av 10. Så att man har 80–90 procent som misslyckas är både intressant och viktigt att ta med sig.

Nu ska jag vara försiktig med det jag säger. Jag vill inte att du ska sitta och tro att poängen är att du måste misslyckas mer. Att misslyckas är i sig faktiskt ganska bra, men det är ett belastat ord på många sätt. Men om du skiljer mellan det jag kallar att göra misstag och att tabba sig så ger det mening. Tabbar är något som i grunden inte tillför något värde, utan handlar om ett operativt utförande som går fel. Innovation handlar om att svara på frågor, saker vi inte vet. Därför är misstag en naturlig biprodukt. Det är förstås viktigt att man lär sig av misstag och lärande är ett nyckelord när det gäller experimentering.

Betydelsen av hastighet och antal

Hur får vi organisationen att göra fler misstag, men att undvika tabbar? För att förstå detta måste vi tänka på hastighet och höghastighetsupprepningar. Har du tillräckligt många  experiment på gång behöver du inte oroa dig för de som misslyckas. Tänk på följande: Om du gör 1 000 experiment och 80 procent av dem misslyckas, så har du cirka 800 experiment som ger inget eller negativt uppmätt värde. En pessimist skulle tänka att det är den du är – en som misslyckas. Men organisationer som har experimentering som en del av sin utvecklingsprocess och sitt tankesätt skulle se det som att du har 200 experiment som ger framgång!

Graf som växer.png

Om du gör 10 experiment per år, däremot, då är det en utmaning att många experiment misslyckas. Du kan experimentera under ett helt år och får aldrig uppleva något som ger ett positivt värde! Så återigen, hastighet och antal spelar en viktig roll. Ju mer du lyckas sätta i system, bygga upp hypoteser kring och ta en vetenskapligt baserad strategi till, desto större underlag har du för att lyckas. Och när du väl börjar öka antalet experiment, försvinner gradvis rädslan för att göra tabbar.

Texten är tillrättalagd i artikelform baserat på inspelningen med professor Stefan Thomke vid Harvard Business School. Han är en prisbelönt författare till boken "Experimentation Works".

Se intervjun