Höjdpunkter

  • Mer än 490 kampanjer genererade
  • 21 MUSD i ökade intäkter

Skapar ett kompetenscentrum

HP är i ett tidigt skede av sin resa mot att skapa en experimenteringskultur i hela organisationen. Man vet att det är viktigt att öka innovationstakten för sina tester för att säkerställa topprestanda för de olika digitala affärsenheter som har börjat experimentera till exempel deras B2C e-handelssajt, deras webbplats HP.com, e-handelsorganisationen för B2B, Instant Ink-organisationen och deras webbplats för kundsupport.

HP har skapat ett experimenteringsprogram där de implementerat en mer robust process för idéskapande, prioritering, utveckling, genomförande och analys av experiment. Man delar lärdomar från experimenten med intressenter i hela organisationen i sitt veckovisa programrapporteringsmöte och planerar också att lansera ett veckovis nyhetsbrev för att hjälpa till att dela uppdateringar och resultat mellan sina team.

HPs yttersta mål är att ge varje anställd möjligheten att experimentera och samla in data kring sina idéer. Kompetenscentret utforskar sätt att hjälpa till att skala upp HP:s testprogram på ett hållbart sätt. Som ett resultat av deras fokus på experimentering har de kunnat köra nästan 500 tester och har med hjälp av Web Experimentation ökat sina intäkter med 21 miljoner dollar.

Laptop som visar HP's Instant Ink tjänst på skärmen

Behovet av att vara mer datadrivna ökar experimenteringen

Här är några exempel på tester som HP:s kompetenscenter har genomfört:

  • HPs omnichannel-team ville se om kunderna var mer intresserade av vissa återförsäljare jämfört med andra. De lade till länkar till Best Buy, Amazon och Staples och spårade sedan beställningar för att se vilka som gav den största onlineförsäljningen. Dessa data hjälpte HP att ta reda på hur man mest effektivt kan arbeta med partners.
  • HPs prenumerationstjänst Instant Ink experimenterade med olika registreringserbjudanden. I experimentet ingick att visa kunderna ett alternativ för en kostnadsfri provperiod och positionera tjänsten som en skrivarfunktion.  Experimentet ökade antalet registreringar med 37 %.
  • UX-teamet för e-handel designade om sin kategorisida för skrivare och genomförde ett 50/50 split-test av den gamla sidan jämfört med den nya. Den nya sidan ökade framgångsmåttet med 20 % och gav en extra intäkt på 260 000 USD per kvartal.

 

Bransch

Tech

Produkter