Marginalen Bank

Sveriges första bank som använder ett CMS alla möjligheter fullt ut.

Fler och mer lönsamma bankkunder med Optimizely

Nansen fick uppdraget att ta fram Sveriges första bank som använder ett CMS alla möjligheter fullt ut. Marginalens (tidigare CitiBank och Bank2) kreditsystemintegrerade Optimizely CMS har på flera banbrytande sätt förändrats bankens affär.

Product used

Visit

Nya Marginalen.se visar på hur kontinuerlig vidareutveckling, optimering och personalisering på en etablerad och skalbar plattform ökar möjligheterna för framtidens lyhörda bankverksamhet.

Michael Jäderlind

Nansen
  • Lösningen har genererat mer än 100% fler nya bankkunder genom smart konvertering av intressenter från t ex sökmotorer till personaliserat material på sajten. Besökare som söker på "lån trots betalningsanmärkning" tar del av personaliserat innehåll i både navigation och templates.
  • Den nya externa webbplatsen har bidragit till fler och mer lönsamma kunder.
  • Webben har förkortat handläggningstid per kund med 20-40%.
  • Som i sin tur minskat belastningen på kundservicefunktionen.
  • Halverat kostnaden för onlinemarknadsföring (med bibehållen ansökningsvolym).
  • Samt bidragit till ökad inlåning och fler öppnade sparkonton och ökad kännedom om bankens produkter på marknaden.

Marginalen.se optimerar löpande allt innehåll i CMS:et för en ytterligare förbättrad upplevelse, fler konverteringar och en bättre affär för banken.