Skolfastigheter i Stockholm, Sisab, upplevde ett stort behov av att uppdatera och modernisera sin webbplats. Sajten var inte mobilanpassad och designen behövde få ett modernare snitt. Arbetet påbörjades med interna intervjuer på Sisab samt enkäter bland bolagets intressenter och hyresgäster. Dessa förberedelser gav ett bredare underlag och en bättre uppfattning om de önskemål och behov som fanns kopplade till Sisabs webbplats.

Tidplanen för projektet var snäv. Utvecklingsarbetet började i oktober 2020 och allt var klart för lansering – på utsatt tid – i februari 2021.

Lösningen

Uppdraget att utveckla den nya webbplatsen gick till Consid, en Gold Partner till Optimizely som är ramavtalad leverantör till Sisab. Återkopplingen från intervjuer och undersökningar togs tillvara för att skapa konkreta upplevelseskisser för navigering, gränssnitt och hur användargränssnittet skulle attrahera och samtidigt stödja målgruppernas behov.

Attic with lots of sunlight

En grundläggande åtgärd i projektet var att förnya webbplatsens tekniska bas. Optimizely samt frontend-ramverket uppgraderades för att möta nya funktionella behov, stödja den nyframtagna designen samt kraven på att göra sajten responsiv och mobilanpassad.

Den befintliga webbplatsens sökfunktionalitet krävde att projektet innefattande en helt ny sökfunktion. Hela webbplatsen byggdes upp med fokus på flexibilitet och enkelhet för att underlätta för Sisabs redaktörer.

Resultatet

Sisabs nya webbplats är en välkomnande, modern och användarvänlig lösning anpassad både för dator och mobil. Det betyder att målgruppernas behov blir bättre tillgodosedda. Relevant innehåll blir enklare att hitta och ta till sig – allt i en ny paketering där innehållet blir tillgängligt på ett enkelt och attraktivt sätt.

Den nya sökmotorn gör det lättare för både anställda och besökare att hitta rätt information på webben. Möjligheten för Sisab att själva justera, konfigurera och vikta sökmotorn bidrar starkt till förbättringen. Utöver att Sisab har fått en redaktionellt lättarbetad och intuitiv webbplattform är sajten nu även bättre anpassad till det lagstadgade tillgänglighetsdirektivet.

Person looking at phone for a new house

En framgångsfaktor var att utvecklingen drevs i ett effektivt och transparent samarbete med stöd av agil metodik. Nu har webbplatsen övergått till förvaltning och det agila arbetssättet fortsätter med ständiga förbättringar.

En väldigt lyckad uppgradering av vår webb!

Sanna Brolin
Systemförvaltare, Sisab

Om Sisab

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, förvaltar och utvecklar Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer formar de framtidens Stockholm. SISAB ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen.

Storlek: 260 anställda

Kategori: Kommunalt fastighetsbolag

Region: Norden

Bransch

Detaljhandel

Produkter

I samarbete med:

Consid AB

Sweden
Consid är en av Optimizelys snabbast växande och mest efterfrågade digitala fullservice-partners. Vi hjälper organisationer, företag och varumärken att förverkliga...
Partner page