Hur påverkar tillgänglighetsdirektivet ditt företag?

EU:s tillgänglighetsdirektiv är tänkt att standardisera de viktigaste produkterna och tjänsterna för funktionsnedsatta. Direktivet omfattar hårdvara, mjukvara, webb och tjänster. I juni 2022 översatte och angtog EU:s medlemsländer direktivet i sina nationella lagar och i Sverige föreslås den nya träda i kraft i juni 2025.

Till skillnad från tidigare direktiv gäller tillgänglighetsdirektivet även för privata företag som säljer produkter eller tjänster som ses som viktiga för personer med någon form av funktionsnedsätting.

Men vad betyder egentligen det här för dig som privat aktör? Vilka är förväntningarna och hur väl rustade är företagen idag för den nya lagen? Allt detta tar vi upp i det här webinaret tillsammans med Authority där vi bland annat går igenom:

  • Vad innebär den nya lagen och hur påverkar den ditt företag?
  • Undersökning av några av Sveriges största e-handlare där vi tagit tempen på hur väl de svarar upp mot de kommande lagkraven
  • Konkreta tips på hur du säkerställer en inkluderande och tillgänglig webbplats

 

Swedish-Webinar-with-Authority_LP-banner_1160x260.png