Kontrollgruppens förväntade konverteringsgrad.[?]

%

Den minsta relativa förändring av konverteringsgraden som du vill kunna upptäcka.[?]

%

95 % är en etablerad standard för statistisk signifikans, men Optimizely låter dig sätta din egen signifikansnivå utifrån din risktolerans.[?]

%

Urvalsstorlek per variant

13,000