Onboarding​

Vi ger kunder och partners möjlighet att framgångsrikt implementera våra produkter med hjälp av ett dedikerat onboarding-team.​

Generera värde, snabbare

Vi arbetar tillsammans med våra partners och kunder för att skapa verkliga och mätbara värden baserade på dina individuella mål. ​

Maximalt nyttjande av plattformen

Optimizelys onboarding-team tillhandahåller expertis, insikter och best practice för att maximalt nyttja vår plattform.

Förverkliga din vision

Att leda och ge support till hundratals projekt varje år i olika länder och branscher har gett vårt team unik kunskap och kapacitet. ​

Så arbetar våra onboarding-team med dig

Våra onboarding-team arbetar med dig under varje steg på vägen, från dagen då avtalet undertecknas till dagen för driftsättning.  Dedikerade teammedlemmar ser till att allt fungerar smidigt.

Onboarding-projektledare

Som en del av din onboarding får du alltid en projektledare.​

Ni börjar med ett inledande samtal där din projektledare snabbt förstår dina behov och förväntningar. Tillsammans kan ni sedan säkerställa att din implementering överensstämmer med dina mål.

Implementeringshantering

Vårt onboarding-team hjälper dig att implementera plattformen på ett sätt som säkerställer att du kan överträffa dina mål.​

Implementeringen varierar beroende på vilka produkter du köper, men oavsett omfattning eller komplexitet kommer du alltid ha ett särskilt team som vägleder dig i varje steg.​

Pre-Production inför driftsättning

Hårt arbete under implementeringsfasen leder fram till en framgångsrik lansering.

Innan du driftsätter ser teamet till att du är redo. Under lanseringen finns ditt onboarding-team till hands för att övervaka lösningen  och kvalitetssäkra applikationsprestandan.