Compliance

Vårt program för regelefterlevnad säkerställer att du och dina kunder kan lita på Optimizely och att ni har garantier från en tredjepart på att vi skyddar er data på ett effektivt och säkert sätt.

Optimizelys Digital Experience Platform, Web & Server-side Experimentation och Campaign är alla ISO 27001-certifierade

För att skydda information hanterad av Optimizely vidtog vi nödvändiga steg för att uppfylla ISO 27001: 2013-certifiering. Processen omfattade internrevision, kritisk testning, inspektioner, bedömningar och granskningar av Optimizelys system för informationssäkerhet. Oberoende tredjepartscertifiering innebär att du kan lita på att Optimizely har robusta och effektiva säkerhets- och integritetskontroller för att skydda dina data.