Compliance

Our compliance program ensures that you and your customers can trust Optimizely and have third-party assurance that effective and robust controls protect your data.

Optimizely Digital Experience Platform, Web & Server-side Experimentation Services and Campaign are ISO 27001 certified

To protect the information assets at Optimizely took the necessary steps to achieve ISO 27001:2013 standard certification. This process included internal auditing, critical testing, inspections, assessments and reviews of Optimizely’s information security management system.Independent third-party certification means you can trust that Optimizely has robust, effective security and privacy controls to protect your data.

CCPA efterlevnad

California Consumer Privacy Act (CCPA) är ett viktigt steg framåt när det gäller konsumenters lagliga rätt till personlig integritet och skydd av personuppgifter i Kalifornien, och den bidrar till att skapa säkrare och mer skyddad internetanvändning i hela USA. Vi stödjer CCPA fullt ut i våra interna processer och Optimizely kan hjälpa kunderna att utnyttja våra produkter för att uppnå CCPA-efterlevnad.

GDPR-efterlevnad

För oss på Optimizely är dataskydd och efterlevnad av kraven i GDPR grundpelaren i vår utveckling av programvara och tjänster. På så vis kan du effektivt uppnå och upprätthålla efterlevnad utan att kompromissa med de funktioner som gör dig till en digital ledare. Vi har förbättrat våra dataskyddskontroller för att uppfylla kraven i Schrems-II. Vi stöder dataåtkomst och radering av data helt och hållet och begär personlig personal- och kundinformation.

PCI compliance

Optimizely provides components that you can feel comfortable using around sensitive cardholder data. We provide externally audited PCI DSS or self-attested PCI attestations of compliance for relevant products.

Infrastrukturefterlevnad

Efter att plattformarna genomgått rigorösa tredjepartsbekräftelser av processer och tekniska kontroller övertar vi deras kontroller och implementerar vårt eget efterlevnadsramverk ovanpå deras verktyg.