a man wearing a hat

Så la oss ta et skritt tilbake for å forstå innovasjon fullt ut. Innovasjon er først og fremst livsnerven for organisk vekst og eksperimentering er motoren som driver den. Det er en direkte forbindelse mellom de to.

Når vi tenker på innovasjon må vi forstå kjernen i det. For det første betyr innovasjon to ting, det betyr nyhet pluss verdi, og det er verdikomponenten som er det viktigste her. Vi fokuserer ofte bare på det nye, som ofte forveksles med en oppfinnelse. Oppfinnelser har egentlig ikke har en verdikomponent, fordi med oppfinnelser handler det ofte bare om patenter. 

Resultatet av innovasjon kan være mange ting, det kan være produkter, tjenester, kundeopplevelser, nye forretningsmodeller mm. Felles for alle disse er at det innebærer usikkerhet - vi vet ikke om det har ønsket verdi. Det er denne usikkerheten vi ønsker å få svar på.

Små forbedringer - store resultater

Når folk tenker på innovasjon, tenker de vanligvis på store ting som gjennombrudd og disrupsjon (forstyrre, fortrenge og ødelegge det etablerte). Virkeligheten er at det meste som skjer av innovasjon er inkrementelle, små ting. Historisk sett har vi assosiert inkrementell innovasjon med inkrementell forbedring, men i den digitale verden har dette endret seg. Faktisk er det sånn at i den digitale verden kan ½ prosent eller 1% forbedring ha enorm innvirkning på resultatet fordi digitale tjenester kan skaleres til å nå 50 eller 100 millioner brukere umiddelbart!

Så jobber du med tjenesteutvikling og innovasjon innenfor det digitale landskapet har altså reglene endret seg fundamentalt. Det handler om å ha så høy hastighet som mulig knyttet til eksperimentering, det handler om rask, inkrementell endring. Og selvfølgelig kommer det av og til et gjennombrudd, noe som rokker ved det etablerte. Men også her spiller eksperimentering en stor rolle. Bedriftsledere og eiere tenker ofte på innovasjon som noe stort, noe som utfordrer etablerte sannheter, eller de tenker på et stort gjennombrudd. Men som tidligere nevnt, det mest av innovasjon er små steg. Og vet du hva, jeg tror det er bra, det er greit. Du vet, inkrementelle innovasjoner er mer forutsigbare, det er noe de fleste mennesker han ha et forhold til og gjøre noe med.

Innovasjon i den digitale verden handler om hastighet

Om vi går tilbake i tid og ser på innovasjon, la oss si 20 eller 30 år, var det alltid denne antagelsen om at inkrementell innovasjon var forbundet med inkrementell forbedring. Men de økonomiske forskjellene ved å innovere noe i en fysisk verden for 30 år siden er noe helt annet enn skaleringen du får i den digitale. Selvfølgelig var banebrytende innovasjon forbundet med banebrytende økning av verdi også i den “gamle” økonomien. Men de underliggende mekanismene for skalering gjør at man kan ha stor økning av inkrementelle innovasjoner i den digitale verden. Om du kan ta en 1% endring, eller 1% forbedring, og du kan skalere den til å nå 50 eller 100 millioner mennesker praktisk talt umiddelbart. Tenk på hvilken økning av omsetning dette kan ha.. I den digitale verden endrer spillereglene seg. 

Spillet handler nå om antall og hastigheten du kan høste de små forbedringene med. Fordi hvis du gjør mange forbedringer på ½ prosent så får du får den samlede effekten av alt dette, og til sammen blir det banebrytende økning av verdi. Så banebrytende økning i verdi kan faktisk komme fra mange trinnvise endringer med høy hastighet!

Jeg tror ledere begynner å forstå at du trenger eksperimentering for å være nyskapende. Innovasjon er selvfølgelig et felt de aller fleste har vært interessert i. Og de forstår også at innen innovasjon må du ta mange beslutninger og beslutninger forbundet med stor usikkerhet. Den eneste måten å løse noe av den usikkerheten på er faktisk å eksperimentere og følge den vitenskapelige metoden.

Teksten er tilrettelagt i artikkelform basert på innspillingen med Professor Stefan Thomke ved Harvard Business School. Han er en prisbelønnet forfatter av boken "Experimentation Works".

Vi har fortsatt noen digitale kopier av boken til Stefan Thomke som vi kan dele ut. Ta kontakt med info@optimizely.no om du ønsker et eksemplar.