a person standing on a stage

Key takeaways

Med presentasjoner fra kunder som HM, Spotify, IKEA, Norwegian (ja, det norske flyselskapet), svenske Røde kors og mange flere, gav Opticon mange interessant perspektiver på hvordan ulike virksomheter jobber med digitale tjenester. Det er kanskje urettferdig å sammenlikne IKEA som har 400 produktteam med en netthandler hvor det jobber 10 personer, men utfordringen rundt digital tjenesteutvikling er allikevel den samme; hvordan tar du riktige beslutninger, hvordan vet du at du bygger tjenesten riktig, hvordan vet du verdien av det du lager?

a woman standing in front of a screen

Svaret til alle som har kommet et stykke på modenhetsskalaen er at dette kun er mulig gjennom testing og eksperimentering. Som Pernilla Persson, CRO Team Lead i IKEA Retail selv sa det; "If we do not test and experiment we are in grave danger of do poor decision making, build wrong things and don't know the impact of what we spend our time and money on".

Ditt CMS er mer enn en database

Deane Barker, Global Director of Content Management Optimizely
Opprinnelig tittel: Marketing transformation - reimagining your content marketing machine

Deane er lidenskapelig opptatt av "innhold" og har skrevet bøker om temaet og forelest på ulike universitet. Hans tilnærming er at et CMS er mer enn et system hvor du legger inn bokstaver, ord og bilder i en database. Et CMS er din innholdsmotor som "combine people, processes, and platforms to enable the sustained, effective publishing of content".

graphical user interface, application

I dette ligger det at et CMS må gjøre mer enn å bare publisere. Du trenger støtte for tilgangskontroll, arbeidsflyt, godkjenningsrutiner (internt og eksternt), tidspublisering, publisering av flere sider samtidig, oversettelse mm.

Til dette følger det at innhold som til slutt ender opp som "publisert" skal kunne brukes i de kanalene du ønsker (web, mobil, app, kiosk...). Optimizely sitt svar er en hybrid tilnærming hvor du kan ha kontroll på visning og opplevelsen gjennom maler og sidetyper og samtidig ha innholdet tilgjengelig som "data" til bruk i et headless oppsett.

Kontakt meg for en prat om hybrid headless

Bærekraft, sikkerhet og ytelse

Annica Wallenbro Stojcevski, Business Developer Media & Communication at Microsoft
Opprinnelig tittel: Take your digital experience to the next level.

diagram

Optimizely DXP baserer seg Microsoft Azure og benytter innebygde tjenester for infrastruktur, sikkerhet, ytelse og skalering. Dette gjør at kunder av Optimizely får digitale tjenester som laster raskt (bra for SEO og kundeopplevelse), er overvåket for å beskytte på DDos angrep og andre trusler (Killnet) og håndterer uventet økt trafikk gjennom å automatisk skalere.

Microsoft og Optimizely har vært partnere i over 20 år og med økt fokus på bærekraft gjør det oss stolt å være en del av noen hårete mål. Microsoft fortalte på Opticon av de skal være karbonnøytral innen 2030 og innen 2050 skal de ha fjernet sitt historiske CO2 avtrykk fra den gang Bill Gates startet selskapet! De har også mål om null avfall og at de skal være "vann-positive" innen 2030.

Les vår artikkel om 7 grunner til at IT-avdelingen din vil takke deg for å velge Optimizely DXP.

Multisite gir selv de minste nettstedene sikkerhet, skalering og support som en enterprise kunde

a person standing in front of a screen

Lotta Åberg, Web strategist Swedish Red Cross
Opprinngelig tittel: Using Optimizely for a humanitarian non profit organisation.

Røde Kors i Sverige fortalte en historie om hvordan de er i stand til å gi alle 298 lokallag egne nettsteder som og kan dele global og lokal informasjon for sine frivillige. Der lokallag tidligere har brukt enklere løsninger, satt opp av ildsjeler og med begrenset forhold til sikkerhet, personvern, ytelse og vedlikehold får de nå fullverdige nettsteder som ser bra ut, yter fantastisk og gir verdi gjennom bedre SEO, trafikk og engasjement. I tillegg setter Røde Kors selv opp kampanjenettsteder for innsamlinger og ufortusette hendelser.

Eksemplet Lotta snakket mye om var hvordan de rigget seg den 24. februar da Russland gikk til angrep på Ukraina. En kampanjeside ble effektivt opprettet med mulighet for å gi donasjoner og deler av nettsiden ble også brukt på tablets av frivillige som samlet inn penger. I løpet av 2 uker samlet de inn 300 millioner kroner, hadde førsteplass på organisk søk etter ordet "ukraina" og hadde ingen problemer med ytelse tross en massiv trafikk til nettsidene.

Her kan du lese om en annen kunde, Daimler Truck, og hvordan de benytter Optimizely DXP og sparer store summer på bruk av multisite som er en inkludert del av Optimizely.

Fail fast & keep on iterating

graphical user interface

Ashit Kumar, User Growth Lead @ Spotify
Opprinngelig tittel) High velocity experimentation program.

Flere av kundene, blant andre HM og Spotify, snakket mye om hvordan de jobbet med å få forståelse fra ledelsen rundt usikkerhet i digital tjenesteutvikling og skape en kultur for eksperimentering. Spotify sa selv at kun 25% av testene de kjører har positiv verdi noe som gjøre at 7,5 gang av 10 tar de feil. Uten forståelse og buy-in fra ledelsen om at testing og eksperimentering ikke bare kommer ned til å finne "vinnere" ville et program aldri fått lov til å fortsette om de ikke så andre verdier. De andre verdiene i dette handler om læring, innsikt og forståelse som de tar med seg videre når de prioriterer nye oppgaver.

Dina Doder fra Norwegian snakket også om hvordan 8 av 10 tester ikke gir verdi og hvordan de bruker dette som læring. Men hun viste også til hvordan Norwegian har forbedret kundereisen gjennom et bestillingsløp samtidig som de forbedret inntjeningen. Dette er den ultimate kombinasjonen av testing og eksperimentering hvor forbedringer både påvirker kundeopplevelsen samtidig som det driver verdi og vekst for virksomheten.

Les vår artikkel Hvordan kan du vite om det du lager har verdi?

Kundedata, kundedata, kundedata...

graphical user interface, diagram, application

Alle foredragsholdere
Spesifikt tatt opp i presentasjonen: Get more from your digital experience platform with Optimizely Data Platform

For en markedsfører er veien alt for lang fra en rapport i Power BI eller et dashboard i Google Analytics til å kunne gjøre noe med disse dataene. Derfor har Optimizely lansert Optimizely Data Platform (ODP)! Ikke bare kan vi samle data fra alle dine digitale kanaler (web, mobil, e-post mfl) og genererer innsiktsfulle rapporter (hvilke kunder er i ferd med å churne, hvem er dine mest lojale kunder, hvem kan du få til å handle mer...)

Handling er nøkkelen

En markedsfører kan fra alle rapporter enkelt lage et segment og kommunisere direkte med personene i sanntid. Om det er en annonse i sosiale media eller en e-post for å drive salg er opp til dere, men ODP vil kunne være tjenesten som løser opp i siloer og gir markedsførere et enhetlig bilde av kunder på tvers av alle kontaktpunkter. Der hvor ODP skiller seg fra andre slike tjenester er at du også har muligheten til aktivering, altså det å bruke data til å gjøre handlinger.

Les vår artikkel om Ha butikk, eller drive butikk hvor punkt 3 handler om data og kundeinnsikt.