1. februar 2023 er datoen alle offentlige nettsteder og apper må etterleve EUs webdirektiv om universell utforming (UU). Det samme gjelder 12 nye krav iht WCAG 2.1 standarden. Loven har allerede trått i kraft, men det er altså en overgangsperiode hvor virksomheter har mulighet til å gjøre utbedringer og endringer for å etterleve kravene. 

Tidligere i år avholdt vi et seminar med tittelen WCAG 2.1 blir et krav - hva betyr dette for din virksomhet sammen med Uutilsynet (Tilsynet for universell utforming av ikt). Her holdt blant andre Sigbjørn Råsberg, jurist i Uutilsynet, en interessant og svært informativ presentasjon om det nye direktivet og de oppdaterte kravene i WCAG 2.1

Hva må du foreta deg nå?

Det er bare å erkjenne at 1. februar 2023 kommer veldig fort. Vi har i senere tid vært i mange dialoger om de oppdaterte retningslinjene, og ser nå konturene av at det fort kan bli en stor pågang for oppdateringer og ressurser i forkant av tidsfristen.

Det er ikke bare det praktiske arbeidet med testing og innhold, for vi ser også at mange bør legge bedre til rette for utvidet klassifisering og fremvisning i løsninger, maler, blokker og ressurser. 

Ser vi på en omvendt tidslinje, så ser gjerne hele prosjektet slik ut:

1. februar 2023: Alt klart!
⬆︎
15. november 2022: Oppstart gjennomgang av innhold, ressurser, klassifisering og testing.
⬆︎
1. september 2022: Oppstart prosjekt for oppdateringer til ny løsning / ny versjon / oppdaterte maler og rammeverk.
⬆︎
1. august 2022: Prosjektstart og organisering av prosjekt. Beslutninger for løsninger, ressurser og målsetninger.
⬆︎
Nå: Sette ambisjoner og mål. Avklare budsjett, forankring og omfang for prosjektet.

Hva så med private virksomheter?

Hva dere som privat aktør skal og bør når det gjelder universell utforming er vurderinger dere må ta selv. Men 18% (tilsvarende 636 000 personer) av den norske befolkningen mellom 15 og 66 år har nedsatt funksjonsevne (tall fra SSB) . Mange av disse er også en del av deres målgruppe. Hvordan disse får dekket sine behov gjennom de tjenester dere tilbyr bør dere uansett gjøre en vurdering av, uavhengig om nye WCAG 2.1 krav bare er lovpålagt offentlige virksomheter.

Et av kravene i den nye forordningen er at alle offentlige virksomheter må ha en Tilgjengelighetserklæring, Dette er faktisk en interessant sak for private også fordi det lar dere kartlegge hva som evt må gjøres for å dekke krav samt at dere kan innhente tilbakemeldinger på ting som må utbedres. Til sammen vil dette utgjøre en god oversikt når dere velger å gå i gang med et større prosjekt.

Til slutt en liten oppfordring

Selv om WCAG 2.1 ikke er lovpålagt for private aktører (enda) så finnes det et samfunnsansvar og ikke minst et inkluderingsperspektiv i dette. Personer med nedsatte funksjonsevner bør kunne ta i bruk digitale tjenester på lik linje som funksjonsfriske. Dere skal få gjøre deres egen vurdering, men universell utforming bør ikke være noe dere ser på som nice to have, men ta inn som en integrert del i deres digitale tjenester.

Ta kontakt gjerne kontakt med oss for en samtale. Vi deler gjerne av vår erfaring og innsikt for å planlegge veien videre for dere – helt uforpliktende, helt uten kostnad!

Ressurser

Oversikt over de 12 nye kravene i WCAG 2.1 standarden, https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140

Maler til Optimizely som er Universelt utformet som standard, https://www.optimizely.com/no/apps/feat---templates-with-built-in-accessibility/

Praktiske eksempler på de 12 nye kravene i WCAG 2.1 standarden, https://vimeo.com/showcase/9537212