Ship confidently with progressive delivery and experimentation

diagram

Download here

Du må oppgi kontaktinformasjonen din for å få tilgang til dette innholdet. Dette betyr at vi av og til inviterer deg til Optimizely-arrangementer og webinarer og sender deg bransjeinnsikt og produktnyheter.

Optimizely lagrer og behandler dine personlige data slik vi har beskrevet det i vår Personvernerklæring. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

Optimizely lagrer og behandler dine personlige data slik vi har beskrevet det i vår Personvernerklæring. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

Progressive delivery with feature flags gives teams new ways to test in production and validate changes before releasing them to the public, instead of scrambling to roll back changes or deploy hotfixes.  

With experimentation, development teams gain the confidence of knowing they’re building the most impactful products and features because they can validate product decisions well before expensive investments are lost.  

In this ebook, you will discover how to: 

  • Adopt progressive delivery without slowing down development 
  • Start feature-flagging without creating technical debt 
  • Scale to thousands of flags while retaining robust QA processes