37 winning split testing case studies

graphical user interface

Get the case studies and start testing today

Du må oppgi kontaktinformasjonen din for å få tilgang til dette innholdet. Dette betyr at vi av og til inviterer deg til Optimizely-arrangementer og webinarer og sender deg bransjeinnsikt og produktnyheter.

Optimizely lagrer og behandler dine personlige data slik vi har beskrevet det i vår Personvernerklæring. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

Optimizely lagrer og behandler dine personlige data slik vi har beskrevet det i vår Personvernerklæring. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

What is split testing?

Split testing (also known as A/B testing) is a method of comparing two versions of a webpage or app against each other to determine which one performs better. Split testing is essentially an experiment where two or more variants of a page are shown to users at random, and statistical analysis is used to determine which variation performs better for a given conversion goal.

Split Testing Case Studies

Want to know how the world's leading companies are using split testing to drive growth and improve conversion rates? Download our FREE ebook of 37 split testing case studies for ideas and inspiration for how you can optimize your business!