Perform fast

Speed impacts key business metrics like cart abandonment, conversion rates and revenue. Use the best solutions to choose from depending upon your performance priorities and resources.

Test faster

Grow your client-side testing program without worrying about latency. Make experiments run faster by processing on the edge (CDN) rather than in-browser.

Innovera för bättre prestanda

Över 9 000 företag använder Optimizely för miljontals digitala interaktioner

Optimizelys A/B-testning i CDN gör det möjligt för oss att skala vårt CRO-program utan att försämra laddningshastigheten på vår webbplats.​

Alex Wald
Growth Hacker, BiggerPockets​