Optimizely Trust Center

Helping you build trust with your customers is important to us--and so is building trust with you. Having all the essential security, compliance and legal matters in place is critical in protecting you and the work we we share. In our Trust Center, you can find information about our compliance standards and gain the assurance you need to go about your day with confidence.

Våra kärnvärden för säkerhet

Episerver har framgångsrikt levererat säkra lösningar och tjänster i över tjugo år. Vi har erfarenhet av både lokala och molnbaserade system. Vi har utvecklat mycket säkra lösningar som klarar sig galant i dagens komplexa regelverk. Kärnan i vår framgång är en uppsättning säkerhetsvärderingar som vägleder våra team och lösningar.

 • Global support

  I takt med att vår globala marknadsplats fortsätter att växa, så växer också säkerhetshoten. Därför är Episervers säkerhetsåtagande gränslöst. Allt från vår säkerhetsplanering och strategi till den dagliga verksamheten är utformat för att leverera det stöd du behöver, oavsett var i världen du bedriver verksamhet.
 • Integritet

  Det är ett privilegium att få förtroendet att ta hand om våra kunders viktigaste digitala strategier och lösningar. Vi tar denna uppgift på största allvar och arbetar för att leverera tjänster och lösningar med högsta möjliga integritet.
 • Ständig förbättring

  Branschstandarder förändras, och vi är alltid bland de första med att tillämpa den senaste förändringarna, till exempel de standarder som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Kontinuerlig förbättring är avgörande inte bara för våra produkter och tjänster, utan också för våra säkerhetskontroller och säkerhetsåtgärder.
 • Transparens

  Öppen och ärlig kommunikation är avgörande för en blomstrande affärs- och kundrelation. Vi är alltid transparenta vad gäller de säkerhetskontroller och säkerhetsåtgärder vi genomför för att uppfylla kraven och garantera din säkerhet.