graphical user interface, text, application, chat or text message

Vår kundedataplattform, Optimizely Data Platform (ODP), gir deg muligheten til å samle innsegmentere og bruke kundedata på en effektiv, målrettet og verdifull måte. Tett integrert med vår CMS og Commerce (men ikke begrenset til det) gjør ODP det mulig for å deg å tilpasse innhold og kampanjer til målgrupper du selv definerer basert på adferd, hendelser og stamdata. 

Nedenfor finner du 4 konkrete verdier ODP gir deg som digital markedsfører og som hjelper deg med å levere resultater i henhold til din markedsstrategi.

1. Samle inn kundedata

ODP fungerer som et sentralt lager for all kundedata som samles inn fra ulike kilder og kanaler, for eksempel nettstedet, mobilapper, e-post, sosiale medier, CRM-systemer og mer. Gjennom innebygde funksjoner for ID-stiching og identitetshåndtering får du som markedfører et komplett bilde av hver unike besøkende på tvers av kanaler og sesjoner.

Eksempler på data som kan samles inn:

 • Hvilke sider, antall sider, URL'er, kategorier har brukeren sett på.
 • Hvilke skjema og Call To Action (CTA) har brukeren trykket på.
 • Hvilke UTM-parameter, kampanjer og referrer kommer bruken til nettstedet ditt fra. 

Du samler nok inn data fra flere kilder allerede, men dette er dessverre for de fleste begrenset til hver applikasjon du bruker og ikke mulig å sette samme på en meningsfull måte uten dyp kunnskap om database og avanserte spørringer. Skulle du være så heldig å ha denne kunnskapen tilgjengelig kan tiden det tar fra behovet oppstår til du skal bruke data være for lang til at det gir noe særlig verdi. ODP samler alle data ETT sted og gjør det enkelt tilgjengelig for en markedsfører. I tillegg skjer det i sanntid slik at data om adferd og hendelser er oppdatert og relevant.

2. Segmentere kundedata

I Optimizely Data Platform kan du søke, filtrere og sette sammen ulike segmenter av brukere basert på demografiske egenskaper, adferdsmønstre, kjøpshistorikk og andre relevante kriterier. Dette gjør det mulig å lage segmenter som består av brukere som har noe til felles og som utgjør en relevant målgruppe du kan nå ut til for å øke kampanjeeffektiviteten og konverteringsraten. Segmenter du setter sammen i ODP er basert på data i sanntid slik at nye brukere som faller inn under kriteriene vil automatisk bli lagt til. På samme måte vil brukere som tidligere var i segmentet falle ut om kriteriene tilsier det (f.eks at segmentet har en kritiere om at man ikke har fylt ut et skjema og om en bruker gjør dette vil hen ikke lengre være en del av målgruppen).

Merk at segmenter ikke bare gjelder identifiserte kunder, også anonyme profiler vil segmenteres for størst mulig treffprosent.

Skjermbildet viser hvordan du kan lage et segment gjennom å velge fra ulike hendelser, adferd og kundedata for å finne målgruppen du ønsker å gjøre noe med.

Skjermbildet viser hvordan du kan lage et segment gjennom å velge fra ulike hendelser, adferd og kundedata for å finne målgruppen du ønsker å gjøre noe med.

Eksempler på segmenter du kan lage:

 • Kunde / ikke-kunde, returnerende kunde
 • Brukere som kommer fra UTM_campaign=(din kampanje her)
 • Kunder som ikke har valgt "tillvalg" da de handlet
 • Kunder med churnrisiko eller som snart vil handle

3. Bruke kundedata

Gjennom ODP kan du som markedsfører bruke kundedata og segmenter inn i ulike markedsføringskanaler og plattformer. Dette betyr at du kan vise ulikt innhold, bilder og kampanjer til ulike segmenter og sende målrettede meldinger til riktig målgruppe, uavhengig av kanal (f.eks. nettsiden, e-post, SMS, sosiale medier, annonsering osv.).

Skjermbildet viser hvordan en banner på en side kan vise forskjellig innhold basert på hvilken bruker som kommer til siden.

Eksempler på hvor du kan bruke segmenter:

 • Visitor Groups (gjestegrupper) i CMS og Commerce hvor banneren på forsiden er ulike for kunder / ikke-kunder.
 • Re-target alle som kommer til nettstedet ditt med UTM_campaign=(din kampanje her) på Facebook, Google eller Snap.
 • Sende et nyhetsbrev med en rabattkode på 20% til alle som ikke har valgt "tillvalg" da de handlet.

4. Analyse og rapportering

ODP gir deg avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner som lar deg som markedsfører evaluere kampanjeytelse og kundeengasjement. Ved å spore kundeadferd og respons på kampanjer, kan du få innsikt som hjelper deg med å forbedre markedsstrategier og ta data-drevne beslutninger for å oppnå bedre resultater.

Eksempler på analyse og rapporter:

 • Trafikkmønster, adferd og hendelser basert på KPI'er du selv definerer
 • Konverteringsrate for skjema og CTA'er
  • Både aggregert, men kan drilles ned på segmenter og brukere
 • Kundelivstidsverdi (CLTV)
  • Både aggregert, men kan drilles ned på segmenter og brukere

Hvorfor bør du vurdere Optimizely Data Platform?

Innføringen av Optimizely Data Platform (ODP) gir deg endelig verktøyet som lar deg følge opp markedsføringsstrategien din. Fra å skape en helhetlig kundeprofil og levere personlig tilpassede kampanjer til å oppnå kanalkonsistens og optimalisere markedsføringsinnsatsen, er ODP en uvurderlig ressurs. Ved å endelig være i stand til å målrette innhold, budskap og kampanjer mot ICP'er (Ideal Customer Profiles) og bruke kundedata strategisk, kan du ta markedsføringen din til nye høyder og oppnå bedre resultater for din virksomhet.

Har du lyst til å vite mer, ta kontakt! Vi setter gjerne opp en tilpasset demonstrasjon for deg og ditt team hvor vi går gjennom verdiene beskrevet over. Vi baserer gjerne demonstrasjonen på deres egne KPI'er og virksomhetsområde og garanterer et verdifullt møte.

Alle som benytter Optimizely DXP (vår skytjeneste) kan få tilgang til ODP Lite som en del av eksisterende avtale. ODP Lite er en begrenset versjon av standard ODP, men funksjonelt gir den mye av det som er nevnt over og lar deg synnliggjøre verdien av kundedata i markedsføring slik at du kan få midler til å investere i den fulle versjonen av Optimizely Data Platform.