26. juni, 2020

Bruk ditt CMS fra ide til ferdig produkt

Tenker du at rollen til et CMS er der du går for å publisere innhold som er ferdig bearbeidet? At utgangspunktet er et Word dokument hvor du og dine kollegaer har samarbeidet, rettet hverandres tekster og hatt idemyldring om tittelen? Om det er tilfelle er du ikke alene og dessverre har mange CMS systemer dårlig støtte for at den kreative prosessen frem mot publisering kan understøttes.
Stein-Viggo Grenersen
Produkt og markedssjef

Rollen til et CMS blir også viktigere for organisasjoner som nå sitter desentralisert med ansatte på hjemmekontor. Behovet for å ha et forhold til konteksten og utformingen av innholdet blir større da man ikke har de uformelle diskusjonene og mulighetene til å se over skulderen slik man har på kontoret.

Vår kollega Deane Barker, Senior Director of Content Management Strategy, har skrevet godt om dette og artikkelen hans er tilgjengelig her. Nedenfor har vi tatt med et utdrag som vi mener belyser på en god måte hvorfor ditt CMS, og da spesielt Optimizely, burde være plassen du og dine kollegaer oppretter, samarbeider og publiserer innhold samtidig som du måler effekten og gjør justeringer basert på A/B testing, Content Intelligence og tradisjonell statistikk.

Et eksempel fra en virksomhet

Gabrielle benytter et eldre CMS som virksomheten hennes bare benytter for å publisere innhold, ikke for de mange andre oppgavene som utgjør en helhetlig "styring" av innhold. 

illustration-qa.png

Administrerende direktør har lagt merke til at det kommer inn færre leads fra nettstedet deres. Hun forstår ikke hvorfor ingen har rapportert dette tidligere. Og hvorfor er det ikke noe innhold om Emne X? Administrerende direktør var på en konferanse i forrige uke, og alle de hun møtte snakket om Emne X, men nettstedet deres nevner det knapt.

Gabrielle bruker morgenen på å bla gjennom analysene fra nettstedet, og sjekker det manuelt opp mot Google Analytics. Hun registrerer at fluktfrekvensen er gjennom taket. Hun vet at hun burde ha sjekket dette før, men det er kjedelig og ikke top-of-mind.

Gabrielle ber hvert medlem av teamet sitt om å se gjennom nettstedene til konkurrentene. John kommer tilbake og viser hvordan konkurrent X ser ut til å utnytte Emnet X som administrerende direktør nevnt. Fred børster støv av deres søkeordrapport og finner mye trafikk for Emne X. Gabrielle, John og Fred sitter rundt og diskuterer muligheten for å lage noe nytt innhold om Emne X. I løpet av de neste dagene, gjennom bruk av Slack, fortsetter de å snakke om Emne X. Samtalen starter og stopper mellom all den andre kommunikasjonen som går på Slack. I et par uker forblir ideene om innhold til Emne X halvutviklet. 

episerver-analytics-and-tracking.png

Etter at teamet endelig kommer frem til et konsept med struktur, åpner John opp Microsoft Word og skriver noe innhold som kan passe. Det ser ikke ut som det ville gjort på nettstedet, men det får jobben gjort. Teamet sirkulerer dokumentet rundt og fortsetter med å raffinere og pusse på innholdet gjennom Slack-oppdateringer og kommentarer i Word-filen. Dokumentet blir tilfeldigvis duplisert et par ganger, og ingen er helt sikre på om de ser på den nyeste versjonen, men de kommer frem til et resultat etterhvert. 

Når de har et Word-dokument som er rimelig ferdig, sender de det til CMO. Hun forstår ikke hva hun ser på, og de må forklare at det skal ende opp som en webside, og at de vedlagte bildene er tenkt brukt som banner og bilde midt i artikkelen. Etter mye frem og tilbake, og et par kontorbesøk senere, får Gabrielle og teamet GO til å publisere. John setter av en morgen for å logge seg på CMS’et og gjenskape alt, i håp om at han får det riktig. Og han vet at når han først har laget innholdet, vil han måtte gå gjennom hele vurderings- og godkjenningsprosessen på nytt…

… hvordan det kunne sett ut

Beskrivelsen over kunne vært hentet fra mange organisasjoner. Arbeid med innhold er en ad-hoc-prosess, og aktiv bruk av CMS regnes som sluttfasen. Å åpne CMS’et er det du gjør etter at du har gjort alt annet!

illustration-content-collaboration.png

I Optimizely prøver vi å bringe CMS'et inn i hele prosessen. Hva om CMS systemet ditt ikke bare ble brukt som verktøyet som stod for sluttproduktet, men som en nøkkelkomponent fra ide til ferdig artikkel?

  • Hva om CMS'et var en idebank som hjelper deg med å ta beslutninger om oppretting av nytt innhold?
  • Hva om CMS'et var en stor whiteboard som du kunne tegne og prøve ut ideer på?
  • Hva om CMS systemet ditt var designet for at distribuerte team skal kunne samarbeide, snarere enn at hver enkelt publiserer innhold hver for seg?

La oss vurdere historien om Gabrielle og hennes team igjen, denne gangen ved å bruke verktøy fra Optimizely Digital Experience Platform. 

Ved hjelp av Optimizely Content Intelligence ser Gabrielle en visuell oversikt over alt innholdet sitt og hvilke emner de har nok informasjon om og hva de trenger mer av. Hun ser tidlig at innholdet rundt Emne X er utenfor balanse. En høy prosentandel av brukerøktene konsumerer innholdet om Emne X, men etterspørselen etter innhold er langt høyere enn det som er tilgjengelig.

contentintelligence.png

Skjermbilde fra Optimizely Content Intelligence hvor du ser forholdet mellom hvilke emner og hvor mye innhold du har om dem og hva som leses. Innhold under streken oppfattes interessant, men har for lite volum, mens det over skreken har høyt volum, men få besøkende.

Ved å bruke Optimizely dashboard og Google Analytics-integrasjon, merker Gabrielle også at fluktfrekvensen (bounce rate) har økt. Hun har lagt til flere visuelle gadgets side om side, på ett sted, for å gjøre innholdsanalyse. I tillegg fremhever et sidepanelet i Optimizely problemet på hver side hun besøker. 

googleanaly_dashboard.png

Skjermbildet viser dashboard i Episerver med Google Analytics satt opp for flere ulike visninger.

googleanaly_editmode.png

Skjermbildet viser redigeringsmodus i Optimizely med statistikk fra Google Analytics spesifikt for siden du redigerer.

Ved hjelp av Prosjekt i Optimizely lager Gabrielle et nytt arbeidsområde for “Q2 ideer til innhold.” Hun blar gjennom nettstedet og legger til innhold i prosjektet som bør undersøkes i lys av det nye behovet for innhold.

I stedet for å diskutere abstrakte ideer, lager Fred og John ganske enkelt forslag til innhold som automatisk blir lagt til i prosjektet. De skisserer artikler og ideer til sider ved å lage dem i kontekst. Prosjekt i Optimizely gjør det mulig å diskutere innhold, oppsett og ideer som handler om det konseptuelle prosjektet som helhet eller splittet opp i mindre diskusjoner om enkeltstående innholdselementer. 

prosjekt.png

Skjermbildet viser hvordan ulike innholdselementer er koblet sammen i et prosjekt og kan diskuteres, forhåndsvises og publiseres samtidig når alt er klart.

Kommentarer er målrettet mot spesifikke teammedlemmer ved å bruke @omtale. Ved hjelp av Optimizely pluggbare varslingssystem sendes eventuelle merknader om innhold til andre kanaler etter behov. Fred og John kan for eksempel merke Brian, deres grafiske designer, for å se gjennom bilder som er tenkt brukt.

Optimizelys redaktørgrensesnitt lar deg jobbe med innhold uten at du trenger å være redd for at det publiseres direkte. Du kan tidspublisere og sørge for at innhold må valideres og godkjennes før det legges ut på nettsiden. Dette gjør at John og Fred kan opprette mange ulike varianter av innhold og bare beholde det som fungerer. 

Gjennom at innhold opprettes og redigeres i kontekst kan du når som helst forhåndsvise hvordan det vil se ut når det publiseres. Fred og John kan prøve ut nye ideer, før de @omtaler Gabrielle i sine kommentarer og markerer bestemte steder på siden, ber om tilbakemelding og får henne å legge til egne endringer. 

advancedreview.gif

Animasjonen viser hvordan du kan markere områder på en side og skrive en kommentar som gjør det enkelt for den du skal samarbeide å se hva som skal vurderes.

Når du er klar for gjennomgang av innholdet utenfor teamet kan du bruke ekstern godkjenning i Optimizely. Dette gjør det mulig å sende unike linker til gjennomgang hos CMO, CEO og andre personer i virksomheten som kanskje ikke har en innlogging i Optimizely. Mottakerne klikker ganske enkelt på en URL og viser innholdet slik det vil se ut når det blir publisert.

external_review_share_dialog.png

Skjermbildet viser hvordan mailen som sendes til “eksterne” personer som skal se hvordan innholdet ser ut før det publiseres.

Når alt innholdet er klart til å publiseres sender Gabrielle det hele ut for publisering fra Prosjekt-grensesnittet. Hvert innholdselement fortsetter gjennom den tildelte godkjenningstrakten som evt er satt opp. Noen godkjenninger skal skje via spesifikke personer, mens andre er av en delegat i en gruppe. Formelle godkjenninger spores i en revisjonslogg, og avvisninger kan kommenteres og sendes tilbake til den som var ansvarlig. Gjennom hele kjeden følger Gabrielle innholdet i prosjektet sitt fra et enkelt grensesnitt. Når alt innholdet i prosjektet er klart for publisering, setter Gabrielle en fremtidig publiseringsdato for at alt prosjektinnhold skal sammenfalle med selskapets kampanje på sosiale medier.

Denne artikkelen kunne gått videre med å fortelle om hvordan Gabrielle og henne team jobber med SEO, språk, oversettelse, A/B testing og personalisering av innhold og mange andre oppgaver en digitalansvarlig gjør- alt fra Optimizely sitt grensesnitt. Men da hadde artikkelen fortsatt i det uendelige og den er lang nok nå ;-)

Ønsker du dog å vite mer om hva Optimizely kan gjøre, hva som finnes tjenesten og hvordan du kan få en enklere hverdag og strømlinjeforme prosessen fra ide til ferdig artikkel ta kontakt med oss så kan vi vise og fortelle mer!

Se disse funksjonene i aksjon!

Se Deane Barker, Senior Director of Content Management Strategy og Solution Architect James Stout gi en hands-on demonstrasjon av disse funksjonene i et innspilt webinar.