24. august, 2020

Har du digitale verktøy som bidrar til innovasjon?

En brukervennlig, effektiv, skybasert og sikker plattform sparer tid og ivaretar virksomhetskritiske data. Kan riktig plattform også gi fordeler som legger til rette for kreativitet og innovasjon?
Steve Celius
Country Manager

Hvert år kårer Innovasjonsmagasinet årets 25 mest innovative norske virksomheter. Innovasjons-vinnerne i 2019 representerer både offentlig og privat sektor.

Ifølge årets kåring har for eksempel Skatteetaten fokus på «innovative teknologivalg og brukervennlige, effektive løsninger». Om KF sier juryen at «stadig flere kommuner nyter godt av denne ukjente innovatøren som kombinerer kundekjennskap med innovasjon». Agder Energi, Norges tredje største kraftleverandør, vant i 2018 Microsofts globale innovasjonspris. Ingen tilfeldighet, ifølge juryen.

Disse tre virksomhetene er blant 12 vinnere som har Optimizely til felles. Med andre ord har halvparten av Norges mest innovative virksomheter Optimizely som sin plattform!

Uante muligheter med kunstig intelligens

Ifølge konsulenter i McKinsey kan betydningen av kunstig intelligens (AI) sammenlignes med hva dampmotoren hadde å si for den industrielle revolusjonen. Med andre ord har vi hittil bare sett begynnelsen. Hos Optimizely har vi stort fokus på å være i forkant med ny, smart funksjonalitet, og i mange år har vi utviklet tjenester basert på kunstig intelligens. I dag hjelper over 150 maskinlæringsalgoritmer våre kunder å komme raskere i gang med smarte, nye muligheter.

brain-red-1.png

Under er 4 eksempler på tjenester hvor kunstig intelligens, maskinlæring og big data sørger for smart arbeid:

  • Personaliserte produkter og anbefalinger
  • Personaliserte økeresultater basert på adferd i sanntid
  • Automatisk oversettelse av innhold og tagging av bilder 
  • Personalisering av bannere og innhold

Les mer om Optimizely og personalisering.

Ifølge en studie fra Forrester er funksjoner som nettopp kunstig intelligens og personalisering årsaken til at kundene i undersøkelsen i snitt fikk over 3,7 millioner dollar i økt omsetning det første året med Optimizely DXC Service.

Samarbeidspartner med lokal tilstedeværelse 

Hvert år publiserer analysebyrået Gartner Group en rapport som kartlegger de markedsledende leverandørene innen markedet for Web Content Management (WCM). Over hele verden har ulike virksomheter tillit til Gartners undersøkelser og tolkninger, og legger disse til grunn for valg av plattform.

I fem år på rad har Gartner Group plassert Optimizely i deres anerkjente lederkvadrant for Web Content Management-plattformer.

Sammenligningen gjøres opp mot 18 leverandører av tilsvarende løsninger, hvor ulike strategiske og tekniske gevinster kundene får av løsningene analyseres.

Av de fire i lederkvadranten, er det kun Optimizely som befinner seg i Norge. For våre kunder betyr dette at deres samarbeidspartner har lokal tilstedeværelse, at de får en tett og trygg relasjon til oss, og at de enkelt kan møte oss fysisk på kort tid. Disse fordelene fikk mye å si for Hydro, når de i 2019 opplevde alle virksomheters store mareritt.

Trygge data og sikre nettsider

Vi erfarer at virksomheter som slipper å bekymre seg for nedetid og tap av viktige data, får mer tid til å jobbe kreativt, smart og proaktivt. Med Optimizely som en tjeneste er dine nettsider sikre. Dette er noen av grunnene til hvorfor:

  • Optimizely DXC Service driftes i Azure, skytjenesten til verdens største programvareselskap – Microsoft.
  • Alle Azure-datasentrene møter kravene til sikkerhet og tilgjengelighet i ISO 27001, og all data som sendes til og fra datasentrene er kryptert.
  • Tjenestene er overvåket og teknisk støttet 24/7, 365 dager i året. Egne brannmurer holder døgnkontinuerlig vakt, hvor de hele tiden speider etter mistenkelig og uautorisert trafikk.
  • Plattformen patches automatisk i tråd med Microsofts rutiner for sikkerhetsoppgradering.
  • En tjeneste for anti-malware er knyttet opp mot alle operativsystem for å hindre at skadelige filer lastes opp. Slik beskyttes virksomheten mot elektroniske trusler.
  • Optimizelys sikkerhetseksperter er lært opp i beste ITIL-praksis for sikkerhet, personvern og tjenestekvalitet. Alle rutiner og prosedyrer i samsvar med Optimizelys egne interne regler og internasjonale standarder, og møter kravene i viktige lover som GDPR. 

For norske Statnett var sikkerhet en kritisk faktor når de valgte å flytte sine 1500 nettsider til Optimizelys sky.

Bra for brukeren – og bunnlinja

Et CMS skal være enkelt å bruke for webredaktørene, og ifølge Gartner er det nettopp god brukervennlighet som fremheves av Optimizelys kunder. Spesielt er kundene fornøyd med verktøyene som gjør det enklere å samhandle for designere, utviklere og de som skaper innholdet. At det er enkelt å jobbe godt med SEO, er en viktig fordel.

Ikke minst skal plattformen sørge for at målgruppen opplever nettsidene og innholdet som brukervennlig.

Med Optimizely Digital Experience Cloud Service blir kvaliteten og ytelsen overvåket av et JavaScript på hvert domene. Hver uke oppdateres plattformen med nye funksjoner og feilrettinger. Optimizely er designet for å unngå nedetid ved strømbrudd, fysiske innbrudd, seismiske forstyrrelser eller nedetid i nettverket. Ikke minst laster Optimizely i skyen lynraskt, ettersom den hele tiden oppdateres med beste praksis og automatisk skalerer ved økt trafikk.

En god investering skal gi avkastning. Ifølge Forresters nevnte rapport fra 2018, har kunder som bruker Optimizely en avkastning (ROI) på 443 prosent over tre år. Selve investeringen kan forventes å være tilbakebetalt på under seks måneder. I tillegg brukte deltakerne i undersøkelsen i gjennomsnitt 50 prosent mindre tid på utvikling, innholdsproduksjon og forvaltning med Optimizely som plattform.