Høydepunkter

  • 26% økning i henvendelser
  • Fortsatt organisk vekst etter lansering

Kommunikasjon på mange flater

I konkurranse med Posten, Bulder Bank, Meny og Redningsselskapet kåres Bufdir til årets markedsfører 2021. Dette er 4. året på rad en virksomhet som benytter Optimizely Content Cloud vinner denne gjeve prisen! Kampanjen “Tusen spørsmål til de tusen hjem” plasserer budskapet om å vurdere å bli fosterhjem der hvor familier samles, ved middagsbordet, McDonalds, på idrettsarrangement og i matkasser.

Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. 

Enormt behov for nye fosterhjem

Med kampanjen “Tusen spørsmål til de tusen hjem” ønsket Bufdir å øke rekrutteringen av fosterhjem. Hvert år er det behov for 1000 nye hjem som kan ta imot barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme og det er over 200 barn som nå venter på en ny familie. 

Det å være fosterhjem beskrives som både givende, men også en tøff prosessen. Det som leder frem til ønske om å bli et fosterhjem er en avgjørelse som involverer hele familien som skal gi et hjem til et nytt barn. 

En Atyp(isk) kampanje

Med ønske om å skape dialog tidlig i vurderingsprosessen hos fremtidige fosterhjemsfamilier valgte Bufdir, sammen byrået  Atyp, å gjennomføre en kampanje hvor budskapet møtte familiene der de var samlet, rundt middagsbordet, på aktiviteter og foran TV’en til Skal vi danse. Med spørsmål som “hvordan ville det vært med en til rundt middagsbordet” klistret på syltetøyglasset og “kunne du spist sylteagurken til en til” på brettet hos McDonalds klarte Bufdir å starte samtaler i mange familier og resultatene er imponerende!

fosterhjem.no som navet i kampanjen

Med utradisjonelle virkemidler og uttak i kanaler som ofte “eies” av private kommersielle aktører klarte Bufdir målet om å skape samtaler i mange nye potensielle fosterhjem. Det umiddelbare resultatet var en økning på 26% i antall henvendelser på www.fosterhjem.no, men dette forteller bare en liten del av historien. Samtalene fortsetter i mange norske hjem og med kampanjen er grunnlaget lagt  for mange nye fosterhjem i tiden som kommer.

Vi og våre partnere er stolt over at årets markedsfører, for 4. året på rad, benytter Optimizely CMS som navnet i sin digitale tilstedeværelse. Det underbygger at vi har lykkes med å lage en komplette løsning for virksomheter som skaper, forvalter og kommuniserer og skriver gode historier for å skape resultater.

Gratulerer til Bufdir med prisen årets markedsfører 2021! 

Bransje

Manufacturing and distribution

Produkter