Customer stories

Norsk Hydro

Skyhøy rustning med Optimizely DXP. Med interne og eksterne nettsider i Optimizelys skyløsning, er Norsk Hydro trygg i en stadig mer utfordrende digital verden. – Optimizely har bestått eksamen!
logo, company name

Høydepunkter

  • 319% økning in CTR
  • 600% økning i unik CTR
  • 200% økning i antall leads

Hydro er verdens ledende integrerte aluminiumsselskap, og er tilstede i 40 land. Det globale selskapet har over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovative aluminiumsløsninger.

Norsk Hydro har hovedkontor i Oslo, og startet sitt samarbeid med Optimizely i 2007. Steve Celius har hele veien jobbet tett med Hydro, og forteller at Hydros valg blant annet var tuftet på Optimizelys lokale tilstedeværelse.

– Fysisk nærhet til leverandøren var verdifullt for dem. Også vi setter stor pris på tett dialog, og at vi raskt kan møtes ved behov, sier Celius.

Hydro.com består av 22 språkversjoner, hvor mer enn 40 redaktører er ansvarlige for flere tusen nettsider. Videre består Hydros web-univers av flere hundre domener. I tillegg har selskapets intranett ni språk, hvor over 150 redaktører kommuniserer med virksomhetens 35 000 ansatte.

Fornøyde redaktører og gode relasjoner

I 2008 flyttet selskapet både eksterne nettsider og intranett til Optimizely. Celius forteller at lanseringen skjedde uten problemer, og på planlagt tidspunkt.

– Elleve år senere ser jeg ingen grunn til å bytte leverandør, sier Mai Burner, applikasjonsansvarlig i Norsk Hydro.

For Burner, som har jobbet i selskapet siden 2016, har redaktørenes opplevelse av publiseringsverktøyet mye å si.

– Redaktørene har vært godt fornøyde med Optimizely CMS, og er vant med dette systemet. Brukervennlighet og enkelhet er viktige faktorer når de jobber i verktøyet hver eneste dag. Når de er fornøyde, er vi fornøyde!

Burner forteller om flere årsaker til at Hydro har holdt stø kurs med Optimizely.

– For applikasjonseiere og meg selv, er relasjonen en avgjørende faktor. At vi når som helst kan ringe vår kontaktperson hos Optimizely, betyr mye. God oppfølging over tid skaper tillit.

Bransje

Manufacturing and distribution

Produkter

Besøk

Datasikkerhet er virksomhetskritisk. Her har [Optimizely] Episerver og deres sky vist hva de er gode for. Med oss som dommere har de definitivt bestått eksamen!

Mai Burner
Applikasjonsansvarlig, Norsk Hydro

Til skyen for ytelse og hastighet

Hydros intranett består av store mengder data. Etter sammenslåingen med Sapagroup i 2017, var behovet for bedre ytelse og hastighet tydelig. I 2018 flyttet Hydro intranettet til skyen. Optimizely DXP (Optimizely Customer Centric Digital Experience Platform) er basert på skyplattformen Microsoft Azure, og er Optimizely levert som skytjeneste. Her fungerte intranettet som det skulle.

For hydro.com beholdt selskapet en tradisjonell løsning med lisenser og ansvar for egen drift, før en planlagt overgang til skyen skulle skje i april 2019. Prosjektet med ny hydro.com, som skulle erstatte både gamle hydro.com og sapagroup.com, startet i begynnelsen av 2018. Nye Optimizely DXP var da allerede valgt. I forkant av overgangen var Hydro gjennom en grundig vurdering av datasikkerhet.

– Vi sørget for at alt var i tråd med Hydros retningslinjer. At Optimizelys sky befinner seg innenfor EU, da den driftes fra Microsofts europeiske datasentre, var også et argument med tyngde. Vi var dermed godt i gang med løfte weben over i skyen, et arbeid som gikk meget smertefritt.

Trygghet med skyhøy rustning

18. mars 2019 opplevde Hydro alle virksomheters store mareritt. Et hackerangrep var en realitet, og hydro.com var blant systemene som ble virusinfisert.

Skylanseringen av weben ble fremskyndet, og ti dager før den opprinnelige lanseringsdatoen, gikk de live. I løpet av fire timers intensivt arbeid, var alt oppe og gikk. Etter få dager var hele hydro.com funksjonelt, hvor det meste fungerte raskt og godt.

– Støtten vi fikk av Optimizely i denne krevende situasjonen, var utrolig viktig. Celius kom rett til kontoret vårt og jobbet sammen med oss.Det samme gjorde utviklere, domeneansvarlige og samtlige som jobbet med webprosjektet.

– I tillegg hadde vi direktekontakt med Optimizelys driftsorganisasjon. Samarbeidsapparatet som her stilte opp, satte vi svært stor pris på. I etterkant viste det seg at intranettet hadde vært fungerende gjennom hele perioden.

– Optimizelys sky var med andre ord trygg – den ble ikke det minste påvirket av angrepet, sier Burner.

Når sikkerhet er virksomhetskritisk

Celius skryter av hvordan Hydro løser utfordringer.– Hydro er et proaktivt selskap som virkelig tar grep når det gjelder, og som ikke gir seg før målet er nådd. Ikke minst har deres åpenhet rundt angrepet hjulpet Kripos, og vært til god hjelp for andre virksomheter. De tar samfunnsansvar, og fortjener virkelig Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris som de vant i 2019.

Han forklarer at forsøk på hackerangrep dessverre skjer ofte i vår tid.

– Datakriminalitet har blitt en utfordring for alle virksomheter, og kan skje den beste. Med applikasjoner og infrastruktur er vårt system bygd for å tåle slike angrep. For hackere er skyen en hard nøtt å knekke, forklarer han.

Siden mars 2019 har samtlige av Hydros nettsider vært plassert i skyen. Når alt driftsansvar er overlatt til Optimizely, behøver ikke Hydros utviklere å tenke på oppgraderinger, programvare og tekniske utfordringer.

– Utviklerne, som nå får bruke tiden sin på å løse forretningsbehov, er kjempefornøyde med Optimizely DXP. Når jeg tuller med å bytte leverandør, får jeg raskt oppsperrede øyne i retur, ler Burner.

For Burner står stabilitet, trygghet i gode relasjoner og solid oppfølging blant de viktigste bærebjelkene i samarbeidet med Optimizely. Ikke minst gjelder sikkerhet for virksomhetens data.– Datasikkerhet er virksomhetskritisk. Her har Optimizely og deres sky vist hva de er gode for. Med oss som dommere har de definitivt bestått eksamen!