Innovate with A/B testing​

Test ideas before rolling them out to ensure you save time and money with the optimal strategy, content and presentation for your website.

Deliver dynamic AI personalization​

Stop wasting time creating content that doesn’t convert and get insights on what customers love so you can create experiences they will come back to.

Eliminate guesswork with AI​

Use machine-driven content to deliver customers personalized experiences based on unique interests. Quickly accelerate their path to purchase.

Öka nyckeltalen utan att byta plattform ​

Implementera inom 6-8 veckor så att du snabbt kan integrera med och förbättra ditt nuvarande innehållshanteringssystem. 

a man sitting at a desk

Över 9 000 företag använder Optimizely för miljontals digitala interaktioner

Förbättra upplevelserna under hela kundresan

Behöver du experiment‑, målinriktnings‑, produkt- eller innehållsrekommendationer? Testa olika upplevelser för olika kunder för att identifiera vilket format och budskap som presterar bäst. Nyttja rekommendationer baserat på kundinsikter i realtid. ​

a man looking at his phone

Vårt mål är att förändra hur världen köper, säljer, äger och använder bilar. Experimentering är grunden för allt vi gör, och det som driver våra affärsbeslut. ​

Jessica Stafford
SVP & General Manager, Cox Automotive