Höjdpunkter

  • Minuter istället för dagar - för att lansera nya webbplatser
  • Från 25 till 0 webbservrar genom att flytta till molnet

Utmaningen

Absolut Company ville flytta till molnet eftersom man inte längre ville hantera servrar utan istället driftsätta i molnet. Man visste också att möjligheten att göra det här utan att anlita tredje part skulle ge högre hastighet och flexibilitet.

Lösningen

Absolut såg möjligheten med Optimizely Digital Experience Platform, Optimizelys helhetslösning för att skapa och hantera innehåll, handel och sökfunktioner. Något som framför allt lockade Absolut var förmågan att komma igång snabbt. De utvärderade andra molnlösningar men övergången till Microsoft Azure var ett enkelt val med tanke på att Microsoft-teknik redan användes med det befintliga Optimizely-alternativet. 

Med traditionell infrastruktur, drift- och servicenivåavtal, kunde det ta upp till fem dagar för ändringar på webbplatsen att träda i kraft. Något kan ju hända i dag som vi vill prata om, och hur får vi ut det innehållet snabbt? Med Optimizely kan vi klara det här direkt.

Fredrik Lagertrad
Manager, Digital Development, Absolut Vodka

Resultatet

Med Optimizely Digital Experience Platform har de gått från 25 servrar till 0. Det tar helt och hållet bort tidsödande arbete och kostnader för konfigurering och hantering av servrar.

- Saker och ting förändras snabbt inom marknadsföring, säger Fredrik Lagerträd, chef för Digital Development på Absolut Company. Med traditionell infrastruktur, drift- och servicenivåavtal, kunde det ta upp till fem dagar för ändringar på webbplatsen att träda i kraft. Något kan ju hända i dag som vi vill prata om, och hur får vi ut det innehållet snabbt?"

Tack vare möjligheten att snabbt lansera nya kampanjer har Optimizely gjort det möjligt för Absolut Company-teamet att fördjupa relationen med befintliga kunder och samtidigt nå ut till nya.

Före molnet var Absolut Company tvungna att gruppera webbplatser på olika servrar. Nu går det snabbare att komma igång eftersom de använder en app-tjänst för varje webbplats. Prestandan förbättras avsevärt eftersom Absolut Company kan skala dynamiskt. Dessutom förväntas serverkostnaderna att mer eller mindre försvinna helt.

Bransch

Detaljhandel

Produkter