a group of people looking at a computer screen

Det Linköpingsbaserade företaget WDP Profilservice har växt kraftigt på senare år. Idag är det drygt 60 anställda som levererar profilprodukter över hela Sverige och även ut i Europa. Deras kunder är allt från universitet och högskolor till elitidrottsklubbar. Oftast är det företag, men slutkonsumenter blir allt vanligare.

WDP Profilservice har nu inlett ett samarbete med Episerver för att utveckla sin nya digitala plattform. Att sälja profilprodukter var tidigare ett ganska manuellt jobb. Kunden beställde och profilföretaget såg till att ett tryck kom på produkten. Idag är det i stället kunden själv som väljer och designar, vilket gör att produktsortimentet blir nästan oändligt.

Vad betyder det för ett ledande företag i profilbranschen?

- Dagens kunder nöjer sig inte med ett begränsat urval och det ställer mycket högre krav på sajten. Vi ska kunna erbjuda anpassade kundshoppar där var och en får just sin designade produkt. Här blev Episerver det naturliga valet för oss. De är väletablerade och erbjuder en plattform som är marknadens mest avancerade samtidigt som den fokuserar på användarupplevelsen och låter oss växa in i plattformen i vår egen takt, säger Johan Zollner, grundare och styrelseordförande i WDP Profilservice.

Från ordermottagning till skräddarsydd service

Genom den nya plattformen tar WDP Profilservice bort alla led mellan kunden och tillverkaren. Det skapar flera fördelar för kunden.

- Hela beställningen blir automatisk och det gör att leveransen blir säkrare för kunden. Dessutom gör det att vi även vid små volymer kan hålla nere priset. Profilprodukter blir på så sätt inte något som bara är till för företag. Även privatpersoner kan beställa och skapa sin egen profilprodukt, säger Johan Zollner.

Den nya plattformen är också ett strategiskt val för WDP Profilservice.

- Den digitala satsningen är avgörande för att ta marknadsandelar och ytterligare särskilja oss från våra konkurrenter i en bransch som just nu är i stark förändring. Produkterna är relativt homogena och därför behöver vårt erbjudande vara en bättre service och en större förståelse för kundens behov. Genom samarbetet med Miller Development får vi nu ett eget utvecklingsteam med fem utvecklare på heltid för snabb anpassning och implementation av förändringar på marknaden. Det var även Miller Development som rekommenderade oss att satsa på Episervers e-handelslösning, säger Johan Zollner.

Hur tänker Miller Development kring samarbetet?

- Vår modell med dedikerade utvecklingsteam passar väl in här. Vi erbjuder ett team just för Profilservice och eftersom plattformen är grunden för hela deras affär är det viktigt att relationen är stabil. Vi har en väldigt låg personalomsättning och det är en stor fördel i ett projekt som det här. Vår kompetens försvinner inte, säger Sven Miller, vd och ägare av Miller Development.

Miller Development ser även andra fördelar och beskriver samarbetet som en modell för andra branscher.

- De digitala plattformarna är idag kärnan i mångas affär inom både B2B och B2C. Vi bygger nu ett partnerskap med både Profilservice och Episerver/Optimizely och ser det som ett samarbete på lång sikt. För oss är det naturligtvis också en fjäder i hatten att få jobba ihop med den ledande leverantören av e-handelslösningar i världen, säger Sven Miller.

Mycket har förändrats till följd av Covid 19-pandemin - även branschen för profilprodukter. Regler och rekommendationer för att begränsa smittspridningen stoppar många företagsaktiviteter.